Rozmowy na nowy sezon - Ewa Łętowska, Krzysztof Pawłowski, Paweł Chynowski, Ewa Krasucka
 
wydawca:  Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2015