Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Pierwsze dziesięciolecie (2003 - 2013) - red. Agnieszka Kubaś
 
wydawca:  Tnstytut Teatralny
dziedzina:  dokumentacja
rok wydania:  2013