Mój teatr 1961-2011 - Stefan Sutkowski
 
wydawca:  Fundacja Pro Musica Camerata, Warszawa
dziedzina:  Inna
rok wydania:  2012