FESTIWALE

Ustrońskie Spotkania Teatralne

miasto: 43-450 Ustroń
adres: ul. Daszyńskiego 28
telefon: +48 33 854 29 06
e-mail: mdk@ustron.pl
strona www: www.mdk.ustron.pl
organizator: MDK „Prażakówka”

XXI edyzja (od 12-03-2019 do 15-03-2019)