FESTIWALE

Międzynarodowe Spotkania Teatrów OFF Sytuacje

miasto: 60-101 Poznań
adres: plac Bernardyński 1
telefon: 608 077 574
strona www: www.studio-aktorskie.pl/offsytuacje
organizator: Akademia Sztuk Scenicznych Papa

III edycja (od 07-06-2019 do 15-06-2019)
II edycja (od 08-06-2018 do 17-06-2018)