FESTIWALE

Kierunek Wschód

miasto: 15-080 Białystok
adres: ul. Elektryczna 12
telefon: +48 85 74 99 196; +48 85 74 99 185 (BOW), fax: +48 85 74 99 183
e-mail: sekretariat@dramatyczny.pl
strona www: www.dramatyczny.pl
organizator: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki

II edycja (od 22-09-2018 do 30-09-2018)
I edycja (od 05-10-2017 do 06-10-2017)