FESTIWALE

Ustrońskie Spotkania Teatralne

miasto: 43-450 Ustroń
adres: Daszyńskiego 28
telefon: +48 33 854 29 06, +48 33 854 56 05
e-mail: mdk@ustroń.pl
strona www: www.mdk-ustron.ox.pl
organizator: Miejski Dom Kultury "Prażakówka"
Dyrektor: Barbara Nawrotek-Żmijewska

XXI edycja (od 12-03-2019 do 15-03-2019)
XVIII edycja (od 14-03-2016 do 20-03-2016)