FESTIWALE

Forum Młodej Reżyserii

miasto: 31-109 Kraków
adres: ul. Straszewskiego 21-22
telefon: 012 422 18 55, 012 422 81 96 (sekr.), 012 422 72 89 (Dział Nauczania), 012 422 02 09 (fax),
e-mail: sekr@pwst.krakow.pl
strona www: www.ast.krakow.pl
organizator: AST

IX edycja (od 15-11-2019 do 17-11-2019)
VIII edycja (od 16-11-2018 do 18-11-2018)
VII edycja (od 17-11-2017 do 19-11-2017)
VI edycja (od 18-11-2016 do 20-11-2016)
V edycja (od 20-11-2015 do 22-11-2015)
IV edycja (od 21-11-2014 do 23-11-2014)
III edycja (od 14-11-2013 do 17-11-2013)
II edycja (od 15-11-2012 do 18-11-2012)
I edycja (od 17-11-2011 do 20-11-2011)