FESTIWALE

Światowy Przegląd Teatrów Polonijnych

miasto: 35-064 Rzeszów
adres: Rynek 19, skr. poczt. 699
telefon: tel./fax 17 862 14 51, 17 862 01 74
e-mail: wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl, mgrudzien@wspolnota-polska.rzeszow.pl
strona www: www.wspolnota-polska.rzeszow.pl
organizator: Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Wojewódzki Dom Kultury
kier.art.: Piotr Kowalski

VII edycja (od 17-10-2008 do 20-10-2008)
VI edycja (od 07-10-2006 do 10-10-2006)