FESTIWALE

Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lalkowych "Brzechwa i inni..."

miasto: 25-304 Kielce
adres: ul. Duża 9
telefon: 41 344 58 36 (sekr.), 41 368 02 93 (fax)
e-mail: sekretariat@teatr-kubus.pl
strona www: www.teatr-kubus.pl
organizator: Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"
Dyrektor: Irena Dragan

V edycja (od 20-06-2010 do 26-06-2010)
IV edycja (od 15-06-2008 do 21-06-2008)
III edycja (od 18-06-2006 do 24-06-2006)
II edycja (od 10-10-2005 do 15-10-2005)