FESTIWALE

XXXII edycja (od 16-10-2015 do 18-10-2015)
Przejdź do: Program  Recenzje
Program:
PROGRAM
16 października 2015 r. /piątek/
godz. 1400 Korowód zespołów ulicami Tarnogrodu
godz. 1415 Uroczyste otwarcie XXXII Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
Godz. 14.45 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. I
ZESPÓŁ "PELAGIA" z Leopoldowa
/pow. rycki, woj. lubelskie/
TRUŚ, TRUŚ WARKOCKU
ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY z Ożarowa
/pow. wieluński, woj. łódzkie/
MIŁOSIERDZIE
ZESPÓŁ "CZARDASZ" z Niedzicy
/pow. nowotarski, woj. małopolskie/
CORNO NIEDZIELA
Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli
Godz. 19.00 Jubileusz Amatorskiego Zespołu Teatralnego TOK
"ŻABUSIA" Gabrieli Zapolskiej
***
17 października 2015 r. /sobota/
Godz. 9.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. II
ZESPÓŁ "PIGANECZKI" z Pigan
/pow. przeworski, woj. podkarpackie/
DAWNE JARMARKI - SPRZEDAŻ KROWY
ZESPÓŁ "JUTRZENKA" z Dołhobrodów
/pow. włodawski, woj. lubelskie/
ŻNIWNA BRODA
ZESPÓŁ "CZELADOŃKA" z Lubenki
/pow. bialski, woj. lubelskie/
BAŚŃ O BIALSKIM SMOKU
ZESPÓŁ REGIONALNY im. ANNY MARKIEWICZ z Bukówca Górnego
/pow. leszczyński, woj. wielkopolskie/
PURTELAM
Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli
Godz. 15.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. III
KURPIOWSKI ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "CARNIACY" z Czarni
/pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie/
PRZENOSINY - ostatnia część wesela kurpiowskiego
ZESPÓŁ TEATRALNY "ZBIERAŃCE" z Gościcina
/pow. wejherowski, woj. pomorskie/
ŚCINANIE KANI
TEATR MŁODYCH im. Wojciecha Bogusławskiego z Lubochni
/pow. tomaszowski, woj. łódzkie/
TAK DAWNIEJ CHRZCZONO DZIECI
ORAWSKA GRUPA TEATRALNA im. dr Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej
/pow. nowotarski, woj. małopolskie/
WOJNA O STAŃCOWĄ
GRUPA KOLĘDNICZA "BARTUŚ" z Czarni
/pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie/
CHODZENIE Z KRZYŻEM
Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli
Około godz. 21.00 WIECZÓR FOLKLORU
***
18 października 2015 r. /niedziela/
Godz. 9.30 PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. IV
ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY z Popowic
/pow. wieluński, woj. łódzkie/
BRATERSKIE PORACHUNKI
TEATR OBRZĘDOWY "LUBOMINIANKI" z Boniewa
/pow. włocławski , woj. kujawsko-pomorskie/
NAJŚWIĘTSZA PANIENKO W TOBIE NADZIEJA
ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "SIEDLECCZANIE" z Siedlec
/pow. kielecki, woj. świętokrzyskie/
KŁOSIORZE, ABŁO WYZWŁOLYNY WILCKA
Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną i omówienie spektakli
Około godz. 1300 Uroczyste zakończenie Sejmiku
ORGANIZATORZY
Zarząd Główny
Towarzystwa Kultury Teatralnej
w Warszawie
Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie
Towarzystwo Kultury Teatralnej
Ziemi Lubelskiej
Burmistrz Tarnogrodu
Tarnogrodzkie
Towarzystwo Regionalne
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury
Patronat i wsparcie finansowe
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego
Marszałek Województwa Lubelskiego
Starosta Biłgorajski
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Burmistrz Tarnogrodu
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
XXXI Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi
Polskiej - zespoły, spektakle
- wystawa fotografii
Fotografie Zespołów biorących udział
w XXXII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów
Wsi Polskiej
Jubileusz 15-lecia Zespołu Teatralnego
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury-
- "Żabusia" Gabrieli Zapolskiej
w wykonaniu Jubilata
Bożena Wojtaszek "Sejmikowe twarze i dłonie"
- wystawa fotograficzna
Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną
250
Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej rok 2015 ustanowiony został
Rokiem Polskiego Teatru. Ten akt jest
symbolicznym uczczeniem 250. rocznicy
powołania Sceny Narodowej. Stanowi
także wyraz hołdu złożonego ludziom
i instytucjom tworzącym teatr - dawniej
i dzisiaj, profesjonalny i miłośniczy,
artystyczny i społeczny. Polski teatr.