FESTIWALE

IV edycja (od 08-11-2013 do 09-11-2013)
Przejdź do: Program  Recenzje
Program:
Piątek, 08.11.2013
17.50 - Otwarcie Festiwalu
18.00 Zacharjasz Muszyński "Listy do Skręcipitki" - Warszawa
19.00 Sebastian Bieżyński "Niesamowite zagęszczenie rekinów" - Kraków
20.00 Agnieszka Przepiórska "Tato nie wraca", Teatr WARSawy
***
Sobota, 09.11.2013
16.30 Sylwia Najah "Konstrukcje Debory Vogel. Traktat we wnętrzu i na peryferiach życia" - Warszawa
17.30 Mateusz Olszewski "Novecento" - Warszawa/Łódź
18.30 Wojciech Kowalski "Porady Dobrego Wojaka Szwejka" - Częstochowa
19.15 Łukasz Matuszek "Russkij Ostrov" - Cieszyn
20.30 Impreza towarzysząca - spektakl muzyczny "Lady Vivi" wykonaniu Karoliny Piechoty - Warszawa/Gdańsk
22.00 - Ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród, zakończenie festiwalu.