FESTIWALE

Kaliskie Spotkania Teatralne

miasto: 62-800 Kalisz
adres: pl. Bogusławskiego 1
telefon: +48 62 760 53 00 (centr.), +48 62 751 07 38 (sekr.), +48 62 760 53 03 (fax)
e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, sekretariat@teatr.kalisz.pl
strona www: www.kaliskie.org
organizator: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego
Dyrektor Naczelny i Artystyczny:: Bartosz Zaczykiewicz

LX edycja (od 19-09-2020 do 26-09-2020)
LIX edycja (od 11-05-2019 do 18-05-2019)
LVIII edycja (od 12-05-2018 do 19-05-2018)
LVII edycja (od 13-05-2017 do 21-05-2017)
LVI edycja (od 14-05-2016 do 22-05-2016)
LV edycja (od 16-05-2015 do 23-05-2015)
LIV edycja (od 10-05-2014 do 17-05-2014)
LIII edycja (od 11-05-2013 do 18-05-2013)
LII edycja (od 11-05-2012 do 19-05-2012)
LI edycja (od 07-05-2011 do 14-05-2011)
L edycja (od 08-05-2010 do 15-05-2010)
XLIX edycja (od 09-05-2009 do 15-05-2009)
XLVIII edycja (od 10-05-2008 do 17-05-2008)
XLVII edycja (od 06-05-2007 do 12-05-2007)
XLVI (od 06-05-2006 do 13-05-2006)
XLV edycja (od 30-04-2005 do 08-05-2005)