FESTIWALE

XII edycja (od 25-05-2011 do 29-05-2011)
Przejdź do: Program 
Program:
program: Wieczór Ignacego Jana Paderewskiego (w programie utwory Ignacego Jana Paderewskiego); Pamięci Jana Pawła II; Medici pro musica Chór warmińsko-mazurskiej Izby Lekarskiej; Turniej Tenorów im. Bogdana Paprockiego Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, soliści: Dymitr Fomenko, Sylwester Kostecki, Juliusz Ursyn Niemcewicz, Adam Sobierajski, Ks. Paweł Sobierajski, Marek Szymański, Tomasz Tracz; II Ogólnopolski Koncert Lekarzy Orkiestra Kameralna "Operacja muzyka" - Wielkopolska Izba Lekarska, Poznań, Orkiestra Kameralna - Warszawski Uniwersytet Muzyczny; Światowy Rok Gustava Mahlera: VI Symfonia a-moll "Tragiczna" Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. Szymanowskiego, Kraków; Wielcy Polacy - cykl otwartych spotkań