FESTIWALE

Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT

miasto: 71-405 Szczecin
adres: pl. Teatralny 1
telefon: 91 445 51 01, 91 433 58 04, 91 488 31 71 (fax)
e-mail: biuro@kontrapunkt.pl, kontrapunkt@kontrapunkt.pl
strona www: www.kontrapunkt.pl
organizator: Dom Kultury - 13 MUZ
Dyrektor Przeglądu: Marek Sztark
Rada Artystyczna: Paweł Niczewski - przewodniczący Rady Artystycznej
: Arkadiusz Buszko
: Maciej Litkowski
: Dagmara Gumkowska
: Maria Marcinkiewicz-Górna
: Paulina Neukampf

LIV edycja (od 06-05-2019 do 13-05-2019)
LIII edycja (od 25-05-2018 do 01-06-2018)
LII edycja (od 21-04-2017 do 28-04-2017)
LI edycja (od 15-04-2016 do 24-04-2016)
L edycja (od 20-04-2015 do 26-04-2015)
XLIX edycja (od 04-04-2014 do 13-04-2014)
XLVIII eycja (od 12-04-2013 do 22-04-2013)
XLVII dycja (od 13-04-2012 do 22-04-2012)
XLVI edycja (od 11-04-2011 do 16-04-2011)
XLV edycja (od 20-04-2010 do 25-04-2010)
XLIV edycja (od 22-04-2009 do 26-04-2009)
XLIII edycja (od 15-04-2008 do 20-04-2008)
XLII edycja (od 18-04-2007 do 22-04-2007)
XLI edycja (od 19-04-2006 do 23-04-2006)
XL edycja (od 20-04-2005 do 24-04-2005)