powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Prof. Andrzej Wirth uhonorowany Gloria Artis

31 maja o godzinie 19.00 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego profesor Andrzej Wirth został uhonorowany medalem "Zasłużony kulturze Gloria Artis". Wyróżnienie wręczył Minister Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Profesor Andrzej Wirth jest światowej sławy teatrologiem, krytykiem literackim i teatralnym, tłumaczem. Studiował filozofię pod kierunkiem Władysława Tatarkiewicza i Tadeusza Kotarbińskiego. Współpracował z Instytutem Badań Literackich w Warszawie. Pisze o sobie, że ma jedno życie i trzy biografie: polską, niemiecką i amerykańską. Od roku 1966 jest profesorem w Stanford University, od 1970 w City University of New York. Założył Instytut Teatrologii Stosowanej (Angewandte Theaterwissenschaft) na Uniwersytecie Gisseńskim.

Andrzej Tadeusz Wirth jeszcze przebywając w Polsce tłumaczył i promował dramaturgię Bertolta Brechta, Friedricha Durrenmatta i Petera Weissa, a także prozę, m.in. Franza Kafki. Jednocześnie na obszarze niemiecko- i anglojęzycznym dał się poznać jako wielki promotor polskiej literatury i inicjator wielu przekładów na języki obce, m.in. prozy Brunona Schulza czy Tadeusza Borowskiego. Jednocześnie prowadząc swe badania teatrologiczne, przyczynił się do światowej promocji działań teatralnych Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora, a także dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witolda Gombrowicza, Tadeusza Różewicza i Sławomira Mrożka. Głównie dzięki niemu te nazwiska stały się nieodłącznym elementem obecnym we wszystkich światowych podręcznikach dotyczących historii teatru i dramatu.

Andrzej Wirth publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach amerykańskich i niemieckich, a "Theater der Zeit" nr 11/2009 uczynił z niego jednego z głównych bohaterów numeru. W roku 2008 otrzymał nagrodę ITI z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. W 2002 roku wydany został w języku polskim tom jego esejów "Teatr, jaki mogłby być".

Obecnie Andrzej Wirth jest profesorem Emeritus i "old fellow" w Wissenschaftskolleg w Berlinie. Po polsku wydano m.in. zbiór jego esejów "Teatr, jaki mógłby być" pod redakcją Małgorzaty Sugiery. Do Polski przyjechał na zaproszenie Instytutu Teatralnego z wykładem "Legenda Szkoły Giesseńskiej, założenia i międzynarodowy rezonans".

Institut für Angwandte Theaterwissenschaft (Instytut Teatrologii Stosowanej) na Uniwersytecie w Giessen został założony przez prof. Andrzeja Wirtha w 1982 roku. Do tzw. szkoły giesseńskiej zostały zaproszone takie światowe sławy jak: Heiner Mller, George Tabori, Michael Kirby, Robert Wilson, Richard Schechner, John Jesurun czy Emma Lew Thomas. Wykładowcami w kolejnych latach byli m.in. Marina Abramovic, Samuel Weber, Jérôme Bel, Xavier Le Roy, René Pollesch. Szkoła prowadzi zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, które mają być punktem wyjścia do tworzenia przez studentów własnych prac z zakresu performance art, tańca, teatru dramatycznego czy sztuk wizualnych. Instytut jest stałym miejscem fermentu młodej niemieckiej sztuki i prężnym ośrodkiem badawczym. Absolwentami szkoły są między innymi Johann Freiburg, Berit Stumpf (Gob Squad), Daniel Wetzel (Rimini Protokoll), Elisabeth Lucassen (SheShePopo) oraz wielu niezależnych artystów, kuratorów, dziennikarzy i naukowców.