"Krakowiacy i Górale"

J. N. Kamińskiego.

«"Krakowiacy i Górale" - to "opera ludowa", lub inaczej "widowisko narodowo-ludowe" jest sztuką, która była przez cały okres niewoli pocieszeniem i skuteczną potrawą duchową Polaków. Pieśni narodowe, pełne siły i ognia, piękne w motywach ludowych, swojskich - są dziś równie mile dla ucha naszego, jak były przed przeszło 100 laty dla naszych znękanych przodków. Jest to widowisko nadal porywające i zawsze miłe sercu polskiemu.

Teatr Ziemi Pomorskiej wystawił tę sztukę, dając niezwykle piękną oprawę dekoracyjną, która czyniła b. miłe wrażenie na publiczności toruńskiej. Widać było wielką staranność i syzyfowy wysiłek reżysera, który wywiązał się ze swego zadania znakomicie. Chóry były naprawdę, wyćwiczone, tańce i śpiewy dokładnie opracowane i przygotowane. Sama sztuka stała na wysokim poziomie artystycznym i dlatego też. oceniając wysiłek reżysera oraz zespołu, należy się im uznanie.

Artyści wywiązali się z zadania b. dobrze. Nie było niedociągnięć lub usterek.

Tytułową rolę kobiecą grała utalentowana p. Halina Doree, która z wrodzonym wdziękiem odbierała zasłużone oklaski, jakiemi rozentuzjazmowana publiczność toruńska darzyła swoją ulubienicę. Gra pełna temperamentu żywiołowego, oddana zupełnie naturalnie, bez cienia sztuczności, była należycie przez widzów oceniona.

P. Bracka posiada ustaloną reputację i jej należyte wywiązanie się z swej roli nie jest żadną rewelacją. Owoce swej pracy zbierała w postaci hucznych oklasków.

Pozostałych ról wykonawcami byli pp. Łukowska, o b. miłym głosie, Małkowska, Piekarski - typowy organista "minionych dni", Ilcewicz w roli ekonoma, który samem ukazaniem się wywołał salwy śmiechu na widowni, dalej Surzyński, Cybulski. Niewiakowski, Allan i in" którzy równie dobrze wywiązali się ze swych ról.

Uwzględnić należy przytem efektownie wykonane dekoracje przez p. Małkowskiego, piękne stroje krakowskie i zbójnickie oraz muzyką 63 pp., której dyrygował p. Miszczak.

Widowisko narodowo-ludowe jest miłe oku ludzkiemu i cieszy sie zaslużonem powodzeniem, szczególnie na przedstawieniach popularnych.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego