powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Łódź. Oświadczenie dyr. Janusza Michaluka

OŚWIADCZENIE

Przyjmuję do wiadomości decyzję tymczasowych władz miasta o wszczęciu procedury odwołania mnie ze stanowiska dyrektora naczelnego Teatru Nowego. Przyjmuję również do wiadomości argument wyczerpania się formuły współpracy ze mną, podnoszony przez Panią Wiceprezydent Wiesławę Zewald.

Jednocześni oświadczam, że krytycznie oceniam politykę oraz metody działania obecnych władz Łodzi. Wiele z ich decyzji uważam za szkodliwe, w szczególności dążenie do obsadzania wszystkich stanowisk w mieście z klucza partyjnego, mimo że mandat tego komisarycznego zarządu wygaśnie za kilka miesięcy.

Spekulacje mediów na temat ewentualnego powołania Zbigniewa Brzozy na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Nowego wzbudzają uzasadniony niepokój wśród pracowników Teatru i grożą wybuchem kolejnego konfliktu. Osoba dyrektora naczelnego Teatru powinna być dla wszystkich pracowników gwarancją możliwości spokojnego i bezpiecznego realizowania zawodowych obowiązków i pasji. Ludzie od lat związani z Teatrem Nowym z całą pewnością na taką gwarancję zasługują i dlatego domagam się ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru.

Nawiązując do audytu finansowego w Teatrze chciałbym zaznaczyć, że rok 2009 został zamknięty dobrym wynikiem. Gorszy bilans z pierwszego półrocza 2009 roku był spowodowany radykalnym spadkiem dochodów ze sprzedaży biletów na spektakle wyprodukowane za kadencji poprzedniego dyrektora artystycznego- Zbigniewa Brzozy.

Życzę Teatrowi Nowemu powodzenia oraz sukcesów artystycznych.

Janusz Michaluk