powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nagrody Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Zarząd Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego /ITI/ przyznał Nagrodę im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - 2010 za wybitne osiągnięcia w propagowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie. Otrzymała ją Monique Stalens z Francji.

Monique Stalens ukończyła literaturę współczesną i historię sztuki na paryskiej Sorbonie. Studiowała też w Conservatoire de Cali i Teatro-Escuela de Cali w Kolumbii. Brała udział w wielu stażach teatralnych, m.in. Ludwika Flaszena, Zygmunta Molika, Yoshi Oida. Języka polskiego uczyła się w Centre de civilisation polonaise w Paryżu i podczas letnich kursów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od końca lat 60. występuje jako aktorka w teatrach francuskich (Paryż, Lyon, Dijon, Chalon sur Saone), a w 2009 roku zagrała pierwszy raz po polsku w wystawionej w Paryżu sztuce Sarah Kane "Manque", współpracując z Przemkiem Wasilkowskim.

Od połowy lat 80. zajmuje się także reżyserią teatralną, wystawiając zarówno dramaturgię światową (Szekspir, Ibsen, Racine, Hoffmann, Jarry, Kolts), jak i polską, m.in. "Ferdydurke" wg Gombrowicza w 1999 w Lyonie i trzy razy w latach 2001-02 w Ecole Normale Supérieure w Paryżu, "Krzyczę, kiedy maszyna mnie kąsa" wg Gombrowicza w Pradze i w Częstochowie (2003-05). W 2009 przygotowała spektakl "Szewców" Witkacego w Instytucie Polskim w Paryżu, grany po francusku i po polsku.

Od wielu lat organizuje staże teatralne we Francji i w Polsce oraz prowadzi wykłady w liceach i szkołach wyższych we Francji poświęcone polskiemu teatrowi i dramaturgii, przede wszystkim Gombrowiczowi i Witkacemu.

***

Sekcja Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka ITI przyznała nagrodę za popularyzację polskiej kultury teatralnej za granicą Teatrowi Pieśń Kozła, prowadzonemu przez Grzegorza Brala i Annę Zubrzycką.

Teatralną Książką Roku 2009 została praca Katarzyny Fazan "Projekt intymnego teatru śmierci. Wyspiański. Leśmian. Kantor". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

***

Nagroda im. Stanisława Ignacego Witkiewicza przyznawana jest przez Zarząd

Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego /ITI-UNESCO/ od 1983r. w Międzynarodowym Dniu Teatru - 27 marca. Otrzymuje ją cudzoziemiec w uznaniu działalności związanej z propagowaniem teatru i dramaturgii polskiej na świecie. Laureatami mogą więc być działacze i animatorzy życia teatralnego, aktorzy, reżyserzy, dyrektorzy teatrów, badacze historii polskiego teatru i dramatu, krytycy teatralni, tłumacze, scenografowie etc.

Nagrodę stanowi 7-dniowa wizyta w Polsce /bez opłacenia kosztów podróży/, specjalny dyplom i dzieło sztuki polskiego artysty. Nagrodę wspiera finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

***

Teatralna Książka Roku 2010 - nagroda Sekcji Krytyków Polskiego Ośrodka ITI - Katarzyna Fazan - Projekt intymnego teatru śmierci. Wyspiański. Leśmian. Kantor.

Przez niemal całe ostatnie sto lat teatr walczył o uniezależnie się od literatury. Teatrolodzy starali się wskazywać na autonomię sztuki teatru, jej wielotworzywowość, w której dramat jest tylko jedną ze składowych i to wcale nie dominującą. Polemiki między zwolennikami literackiej i teatralnej teorii dramatu należą do przeszłości i przez wiele lat badano przede wszystkim teatr, teorię dramatu zostawiając literaturoznawcom. Od pewnego czasu obserwujemy powrót teatrologów do badań nad dramatem - związane jest to z pracami ośrodka dramatologicznego w Krakowie. Stamtąd właśnie wywodzi się dr. Katarzyna FAZAN, autorka nagrodzonej pracy "Projekt intymnego teatru śmierci. Wyspiański. Leśmian. Kantor". Nie są to ściśle badania nad dramatem (czy też: nie tylko nad dramatem). Autorka potraktowała utwory dramatyczne (ale i listy, pisma, szkice i manifesty) jako projekty teatralne. Wielotorowość poszukiwań, sięganie do wielu propozycji badawczych w poszukiwaniu tej najbardziej nośnej, dogłębność i wielostronność spojrzenia, dowodzą dużej erudycji badaczki i znakomitej orientacji w temacie, co nie dziwi, gdy zważy się na jej dotychczasowy dorobek naukowy i publicystyczny.

Katarzyna Fazan - Projekt intymnego teatru śmierci. Wyspiański. Leśmian. Kantor. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.