powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Raporty o stanie kultury w sieci

Od piątku, 10 lipca 2009 r., na stronie internetowej Kongresu Kultury Polskiej www.kongreskultury.pl, Narodowe Centrum Kultury rozpoczęło publikację poszczególnych raportów składających się na "Raport o stanie kultury". Do 23 lipca 2009 r. wszystkie raporty zostaną opublikowane na stronie Kongresu

Lista raportów:

1. Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury - Uniwersytet Ekonomiczny, MSAP , Kraków - prof. Jerzy Hausner

2. Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce - SWPS prof. Wojciech J. Burszta

3. Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 - Międzynarodowe Centrum Kultury - prof. Jacek Purchla

4. Promocja kultury polskiej za granicą - rola i możliwości państwa, stan obecny, perspektywy Instytut Adama Mickiewicza prof. J.S. Wojciechowski

5. Rynek dzieł sztuki w Polsce - Uniwersytet Ekonomiczny Kraków - dr Joanna Białynicka-Birula

6. Raport o stanie kultury w obszarze przemysłu książki - Instytut Książki

7. Diagnoza stanu wzornictwa - Instytut Wzornictwa Przemysłowego

8. Kinematografia. W kierunku rynku i Europy - Filmoteka Narodowa

9. Polskie media audiowizualne w okresie od 1989 do 2008 roku: diagnoza i kierunki rozwoju - prof. Wiesław Godzic

10. Muzea w Polsce 1989-2008 - prof. Dorota Folga Januszewska

11. Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2008 - Paweł Płoski

12. Digitalizacja-cyfryzacja - Biblioteka Narodowa - dr Tomasz Makowski

13. Edukacja kulturalna - prof. Barbara Fatyga + współpracownicy: Jacek Nowiński, Tomasz Kukołowicz

14. Raport o stanie tańca - Jadwiga Grabowska, Joanna Szymajda

15. Szkolnictwo artystyczne - edukacja artystyczna - dr Krzysztof Pawłowski - Wyższa Szkoła Biznesu - Nowy Sącz