powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Piotr Bajor na Verba Sacra

Tegoroczny jubileuszowy program z cyklu Verba Sacra Modlitwy Katedr Polskich w Poznaniu otwiera List św. Pawła do Galatów. W niedzielę 22 marca w poznańskiej Katedrze o godz. 17 usłyszymy tekst w całości w wykonaniu Piotra Bajora (na zdjęciu), aktora warszawskiego Teatru Współczesnego.

Komentatorem prezentacji jest ks. dr Edward Szymanek z Towarzystwa Chrystusowego. Jest on również autorem przekładu. We wstępie pisze m.in.: myśl teologiczna Listu dotyczy przekonania, że człowiek nie może osiągnąć sprawiedliwości poprzez uczynki nakazane przez Prawo Mojżeszowe, że jedynie wiara w Jezusa Chrystusa dokonuje usprawiedliwienia i dlatego chrześcijanin jest wolny od przepisów Prawa. Chcieć więc upatrywać w mozaizmie środek dojścia do usprawiedliwienia lub do doskonałej sprawiedliwości, znaczyło by to zaprzeczyć mocy zbawczej krzyża Chrystusowego.

Już historia Abrahama wykazuje, że poganie otrzymają obiecany przez Boga dar dzięki wierze. Prawo natomiast miało jedynie doprowadzić naród wybrany do czasu przyjścia Chrystusa, w którego przyobleka się każdy wierzący i ochrzczony, stając się w ten sposób dzieckiem Bożym i spadkobiercą dóbr Bożych (3,15 - 4,7). Obrzezanie zatem byłoby powrotem do zniewolenia i oderwania od Chrystusa. Wolność zaś chrześcijańska polega na owocnym przeżywaniu wartości duchowych, jakie niesie ewangelia (5,16 - 6,10).

Aktorowi towarzyszyć będzie chór Poznańskich Madrygalistów im. Wacława z Szamotuł, który wykona kompozycje Johanna Sebastiana Bacha, Antonio Lottiego, Zoltana Kodaly'ego, Quirino Gaspariniego.

List do Galatów to 87. premiera Verba Sacra od stycznia 2000 roku.

św. Paweł - List do Galatów

czyta: Piotr Bajor

Niedziela 22 marca 2009 r. godz. 17:00

Bazylika Archikatedralna w Poznaniu

wstęp wolny

www.verbasacra.pl