powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Środki z UE na przebudowę Capitolu

Przebudowa Teatru Muzycznego Capitol znalazła się wśród wniosków, które zostaną dofinansowane. Projekt otrzymał kwotę 80 mln zł.

Na dzisiejszej konferencji prasowej organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego minister Bogdan Zdrojewski ogłosił wyniki konkursu wniosków o środki europejskie. O pieniądze z Unii starało się ponad stu beneficjentów, siedem wniosków odrzucono z przyczyn formalnych.

Jest to dofinansowanie w ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Celem nadrzędnym Priorytetu XI jest "wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski".

Wśród celów szczegółowych, Działanie 11.2, w którym mieści się wniosek dotyczący przebudowy Capitolu, ma na celu "rozwój oraz poprawę stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym".