powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Jelenia Góra. List otwarty aktorów Teatru im. Norwida do władz miasta

List otwarty członków zespołu artystycznego Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze do Przewodnicząccego Rady Miejskiej Jeleniej Góry Huberta Papaja i Przewodniczącego Komisji Kultury Miasta Jelenia Góra Cezaregp Wiklika

Jako członkowie zespołu artystycznego Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze z całą mocą protestujemy przeciw podejmowaniu przez Radę Miasta krzywdzących, opartych na ignorancji, małostkowości i osobistych animozjach decyzji dotyczących naszego Teatru.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2009 uchwalili Państwo zmiany w statucie nowo powstałego Teatru im. C.K. Norwida. Zdecydowali Państwo o połączeniu funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego. Zrobili to Państwo, znając doskonale zasady ogłoszonego przez Prezydenta Miasta konkursu na dyrektora Teatru. Konkurs ten miał wyłonić dyrektora naczelnego - jego warunki jednoznacznie promują kandydatury osób o kwalifikacjach menadżerskich. Kwalifikacje wymagane w konkursie to, cytujemy: "1.wykształcenie wyższe, preferowane zarządzanie i marketing, prawnicze, ekonomiczne, humanistyczne, 2. co najmniej staż pracy 10 lat, w tym minimum 5-letni staż pracy

na stanowisku kierowniczym, 3. dobry stan zdrowia, 4. udokumentowane osiągnięcia organizacyjne i menedżerskie." Warunki Konkursu nie wspominają ani słowem o osiągnięciach artystycznych kandydatów, ani o planach kształtowania artystycznego oblicza Teatru. Chcą Państwo zatem wprowadzić precedens w polskim i europejskim świecie teatralnym, zalecając - na mocy powziętej uchwały - by za artystyczny profil teatru odpowiadał finansista? Zasady konkursu stoją w sprzeczności ze zmianami wprowadzonymi przez Państwa w statucie. Tym samym utrudniają Państwo pracę Komisji, która wyłonić ma nowego dyrektora. Za Państwa decyzją stoi karygodna ignorancja i brak elementarnej znajomości zasad funkcjonowania instytucji kultury.

Co gorsza - stoi za nią arogancja i bulwersujący - szczególnie, że są Państwo ludźmi decydującymi o wizerunku Miasta - brak zainteresowania przyszłością Teatru w Jeleniej Górze. Państwa intencje są oczywiste dla wszystkich, którzy śledzą losy Teatru w ciągu ostatniego półtora roku. Zważywszy na warunki konkursu , które uniemożliwiają udział w nim obecnemu dyrektorowi artystycznemu - uchwała podjęta przez Państwa ma tylko jeden cel: wyeliminowanie osoby Wojtka Klemma z życia kulturalnego Jeleniej Góry. Żadną miarą nie chodzi w niej ani o dobro Teatru, ani o dobro Jeleniej Góry. Jelenia Góra bowiem od czasu objęcia dyrekcji artystycznej przez Wojtka Klemma zyskała zaszczytną rangę miasta, w którym działa jeden z najważniejszych ośrodków teatralnych w kraju. Spektakularne osiągnięcia Teatru w ostatnim sezonie zawdzięczamy śmiałej, konsekwentnej i stojącej na najwyższym poziomie artystycznym linii programowej, wprowadzonej przez Wojtka Klemma. To dzięki jego dyrekcji artystycznej w ciągu zaledwie roku dokonaliśmy cudu kulturalnego. Nasz teatr jest entuzjastycznie opisywany w najważniejszych mediach ogólnopolskich (gazetach codziennych, tygodnikach, pismach specjalistycznych, fachowych portalach internetowych, II i III Programie Polskiego Radia, dolnośląskich i ogólnokrajowych programach telewizji publicznej), nasze spektakle są zapraszane na najważniejsze ogólnopolskie festiwale (w załączeniu - lista naszych ostatnich prezentacji festiwalowych i kopia najnowszego zaproszenia - z Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Krakowskie Reminiscencje Teatralne", gdzie pokażemy - w doborowym towarzystwie najgłośniejszych europejskich zespołów teatralnych naszą ostatnią premierę - "Sztukę dla dziecka"), są też nagradzane w znaczących konkursach, sam Teatr wygrywa ogólnopolskie rankingi na najciekawszą scenę kraju (ostatni taki ranking mogą Państwo znaleźć w tygodniku "Wprost" z dnia 25.01.2009). Najważniejsi ludzie kultury i twórcy teatralni w naszym kraju, by wspomnieć choćby goszczącego u nas niedawno Krystiana Lupę, podkreślają , że po raz pierwszy od wielu lat Jelenia Góra przestała być pustynią teatralną.

Tymczasem Państwo jedną decyzją chcą te wszystkie osiągnięcia unieważnić. Nie możemy zatem nazwać Państwa posunięć inaczej, niż kalaniem własnego gniazda. Wyjątkowo przy tym perfidnym, bo przecież powołują się Państwo na "dobro Miasta".

Jesteśmy oburzeni faktem, że o losach naszego Teatru decydują ludzie, którzy - w ogromnej większości - nigdy do niego nie chodzą, a wiedzę o naszych przedsięwzięciach czerpią co najwyżej z lokalnych tabloidów.

Jesteśmy oburzeni faktem, że godzące w naszą przyszłość decyzje na temat Teatru zapadają bez naszego udziału, za naszymi plecami, bez żadnej konsultacji z nami. To, że w swoim aroganckim poczuciu wszechwiedzy i wszechmocy nie zasięgają Państwo opinii ogólnopolskich autorytetów w dziedzinie kultury - nie dziwi. Ale to, że zmian w statucie nie miały szansy zaopiniować choćby związki zawodowe działające w Teatrze - to rzecz karygodna i na granicy prawa.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się traktowaniu Teatru jako prywatnego folwarku grupy ludzi, niezainteresowanych jego bytem i nie biorących pod uwagę ani naszych żywotnych interesów, ani interesów Teatru, ani interesów Miasta.

Zdecydowanie domagamy się rewizji powziętej przez Radę Miasta uchwały dotyczącej zmian w statucie Teatru i konsultowania wszelkich ewentualnych zmian z przedstawicielami zespołu artystycznego.

Zdecydowanie żądamy, by wszelkie uchwały i postanowienia mające na celu uniemożliwienie kontynuowania pracy obecnemu dyrektorowi artystycznemu, Wojtkowi Klemmowi (a tym samym nam) zostały cofnięte.

Domagamy się natychmiastowego spotkania i złożenia przez Państwa wyjaśnień w sprawie zgłoszonych wyżej uwag i postulatów.

Członkowie zespołu artystycznego Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze

Joanna Wichowska - kierownik literacki

Andrzej Kępiński

Anna Ludwicka

Bogusław Siwko

Elżbieta Kosecka

Iwona Lach

Jacek Paruszyński

Jarosław Dziedzic

Lidia Schneider

Magdalena Kępińska

Małgorzata Osiej-Gadzina

Marcin Pempuś

Piotr Konieczyński

Robert Dudzik

Robert Mania

Rozalia Mierzicka

Grażyna Mieczkowska

Małgorzata Własik

***

Do wiadomości:

członkowie Rady Miasta Jelenia Góra

Prezydent Miasta Jelenia Góra Marek Obrębalski

Wiceprezydent Miasta Zbigniew Szereniuk

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński

Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec

Rada Artystyczno-Programowa

Media lokalne i ogólnopolskie

***

Wyjazdy Festiwalowe Teatru w sezonie 2007/2008 i w 2008/2009

Międzynarodowy Festiwal KRAKOWSKIE REMINISCENCJE TEATRALNE, maj 2008 - "Elektra" Eurypidesa, reż. Natalia Korczakowska

Międzynarodowy Festiwal DEMOLUDY w Olsztynie, lipiec 2008 - "Podróż Poślubna" Władimira Sorokina, reż. Iwo Vedral

Festiwal WARSZAWA SINGERA, Warszawa, wrzesień 2008 - "Gog i Magog" Martina Bubera, reż. Michał Zadara

FESTIWAL PRAPREMIER w Bydgoszczy, październik 2008 - "We are Camera" Fritza Katera, reż. Krzysztof Minkowski

Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONFRONTACJE TEATRALNE, Lublin 8 -12 października 2008 - dwa spektakle:

- "Gog i Magog" Martina Bubera, reż. Michał Zadara

- oraz "Podróż Poślubna" Władimira Sorokina, reż. Iwo Vedral

Festiwal GENIUS LOCI, Kraków, październik 2008 - "Śmierć Człowieka-Wiewiórki" Małgorzaty Sikorskiej Miszczuk, reż. Natalia Korczakowska

Festiwal WAŁBRZYSKIE FANABERIE TEATRALNE, listopad 2008 - "Śmierć Człowieka-Wiewiórki" Małgorzaty Sikorskiej Miszczuk, reż. Natalia Korczakowska

Poza tym w Teatrze w Goerlitz pokazywaliśmy "Karierę Artura Ui" (X. 2008) i "Śmierć Człowieka-Wiewiórki"(XI 2008)

W dniach 19 - 27 lutego 2009 "Klątwa" Wyspiańskiego w reżyserii Łukasza Kosa pokazywana będzie 10 razy w Teatrze Nowym w Łodzi - występy gościnne.

"Sztuka dla dziecka" Demirskiego w reż. Moniki Strzępki została zaproszona do udziału w KRAKOWSKICH REMINISCENCJACH TEATRALNYCH i - wstępnie - w IV Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych RaPORT w Gdyni.