Łódź. Historia scen regionalnych Jaracza

O regionalnych scenach Teatru Jaracza ''Gazeta'' napisała jako pierwsza w 2004 r. 27 marca, w Międzynarodowym Dniu Teatru, prezydenci czterech miast: Sieradza, Kutna (z czasem zastąpiło je Radomsko), Skierniewic i Piotrkowa Trybunalskiego podpisali w tej sprawie list intencyjny.

«Sceny regionalne Teatru Jaracza Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej. Wstąpiliśmy do niej dopiero 1 maja 2004 r., ale już pojawił się pomysł, by o pieniądze zwrócić się do UE.

Wniosek o unijne dofinansowanie został zgłoszony w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund) jest podstawowym instrumentem polityki regionalnej Unii Europejskiej. Jego cel to "wyrównywanie podstawowych dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami Wspólnoty". Ten fundusz strukturalny wspiera rozwój lokalny, wzrost zatrudnienia oraz poprawę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Pochodzące z niego środki mają wspierać inwestycje zwiększające atrakcyjność regionów, działania prorozwojowe w sektorze turystyki i projekty chroniące dziedzictwo kulturowe. Projekt "Jaracza" został zgłoszony w priorytecie I - "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", działanie 1.4 - "Rozwój turystyki i kultury". Do podziału w województwie łódzkim w tym dziale było 27 mln zł. Wniosek "Jaracza" został zgłoszony do konkursu 23 lipca 2005 r. Trzy dni wcześniej wycofało się z projektu Kutno. Najpoważniejszymi konkurentami "Jaracza" w walce o euro było Muzeum Sztuki planujące filię w Manufakturze i opera, która zamierzała przeprowadzić remont. Ostatecznie dofinansowano wszystkie trzy projekty, ale droga do ich akceptacji i realizacji nie była prosta.

Jesienią 2005 r. wnioski oceniali eksperci - po trzech jeden projekt. Skład komisji nie mógł być ujawniony. Przyznawane przez ekspertów punkty przeliczono na procenty i tak powstała lista rankingowa wniosków. Projekt Teatru Jaracza znalazł się dopiero na piątym miejscu. Jednak podczas obrad regionalnego komitetu sterującego, złożonego z przedstawicieli kilku ministerstw i samorządu terytorialnego, dokonano zmian w kolejności i teraz na czele listy znalazły się sceny regionalne. Kiedy w lutym 2006 r. zarząd województwa miał dokonać ostatecznego wyboru... cały nabór unieważniono. Wedle przyjętych zasad unijne dofinansowane miało sięgnąć 75 proc. wartości projektu. Wtedy kwota możliwych do rozdysponowania 27 mln wystarczyłaby na jeden projekt. Dlatego zarząd zdecydował, że zmienia proporcję dofinansowania z UE na 55 proc. Dzięki temu udało się zrealizować więcej projektów, ale wszystkie procedury oceny należało przeprowadzić raz jeszcze. Ostatecznie decyzja o utworzeniu filii teatru w czterech miastach województwa zapadła 30 czerwca 2006 r. Pięć miesięcy później nastąpiło podpisanie przez wojewodę łódzkiego umowy i dofinansowanie projektu. W grudniu kolejnego roku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace projektowe. Uroczyste rozpoczęcie robót miało miejsce w lipcu ubiegłego roku. Nie byłoby to możliwe bez życzliwego wsparcia marszałka województwa Włodzimierza Fisiaka.

Ostatecznie całkowita wartość projektu wyniosła 33,3 mln zł. Unia przekazała 5,5 mln zł, urząd marszałkowski - 12,5 mln zł, władze Piotrkowa Trybunalskiego - 5,5 mln zł, Radomska - 3,9 mln zł, Skierniewic - 3,2 mln i Sieradza - 2,7 mln zł.

Inwestycja była realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przez wykonawcę - konsorcjum: Zakład Instalacyjno-Budowlany PBM "Żak" Warszawa, spółkę "Delta" i Zespół Usług Projektowych pod nadzorem inżyniera kontraktu z firmy Bud-Invent.

Pierwszą scenę oficjalnie otwarto w Sieradzu 22 września tego roku. Później inaugurujące działalność spektakle pokazano w pozostałych miastach.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego