powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Zajęcia z kontakt improwizacji w Warszawie

METODA:

Kontakt improwizacja powstała we wczesnych latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Jest to improwizowany duet, trio, kwartet itd., forma tańca opierająca się na utrzymywaniu punktu kontaktu dwóch ciał i dzieleniu ciężaru w trakcie ruchu. Tancerze w kontakt improwizacji skupiają się na fizycznych odczuciach dotyku, utrzymywaniu i traceniu balansu, podnoszeniach i upadkach w tańcu z innymi ludźmi. Kreują w ten sposób dialog w ruchu.

Podczas zajęć, wykorzystując wyżej wymienione elementy i czerpiąc z ruchu naturalnego oraz technik tańca współczesnego, uczestnicy poruszają się w pozycji leżącej, blisko ziemi, siedzącej lub stojącej. Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką a kończą otwartą improwizacją podczas której uczestnicy mają szansę na wykorzystanie wcześniej poznanych elementów i doświadczeń w spontanicznym, swobodnym tańcu, zabawie. Zajęcia z kontakt improwizacji prowadzone są w atmosferze zaufania, słuchania siebie nawzajem i otwartości. Umożliwiają uczestnikom rozwój i pogłębianie swoich umiejętności tanecznych w przyjazny dla nich sposób. Zajęcia z kontakt improwizacji wzmacniają sprawność fizyczną, poszerzają zakres ruchowy, rozwijają kreatywność i umiejętność komunikacji niewerbalnej, pogłębiają nasze zaufanie do siebie i innych, dają radość z tańca.

Kontakt improwizacja wywodzi się z kilku dziedzin: tańca współczesnego, sportu, sztuk walki i ludzkiej interakcji.

PROWADZĄCY:

Renata Piotrofska - contact improviser, choreografka, aktorka (absolwentka Akademii Teatralnej), psychoterapeutka tańcem i ruchem (Instytut DMT). Współpracuje z Teatrem Academia z Warszawy i innymi teatrami w Polsce i za granicą. Uczestniczyła w warsztatach, stażach i spektaklach metody improwizacji i kontakt improwizacji (m.in. z Andrew Harwood, Michael Schumacher, Nigel Charnock z DV8, Chris Alken, Palle Dyrvall, The School of New Dance Development w Amsterdamie).

Renata jest uczestniczką kilku stypendiów i wielu festiwali. W roku 2007 została wybrana do stworzenia solowego spektaklu teatru tańca w ramach konkursu SOLO PROJEKT 2007 organizowanego przez Kulczyk Foundation w Poznaniu. W latach 2005 - 2008 uczestniczyła w wielu festiwalach w Polsce i za granicą.

Jej praca nad spektaklami teatru tańca opiera się głównie na wykorzystywaniu improwizacji i kontakt improwizacji, poruszaniu aspektów społecznych i kulturowych, łączeniu sztuk oraz na interakcjach z widzem. Jest prezesem stowarzyszenia Towarzystwo Prze-Twórcze.

STRUKTURA:

zajęcia raz w tygodniu w niedzielę w g. 18 - 20 (łącznie 24 godziny zajęć)

pierwsze zajęcia: 19.X.2008

ostatnie zajęcia: koniec stycznia 2009

Dodatkowo co miesiąc wieczór improwizacji, czyli tak zwany JAM w niedzielę o g.20 !

MIEJSCE:

Studio Taneczno - Aktorskie, ul. Twarda 42, Warszawa

ZAPISY I SZCZEGÓŁY:

piotrofska@piotrofska.art.pl, skype: renasta,

gg: 6075015, telefon: 0605 367069

www.piotrofska.art.pl