powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Nabór do Studia Teatralnego

Studio Teatralne ogłasza nabór.

przedmioty nauczania:

praca indywidualna

praca z partnerem

trening fizyczny

zadania aktorskie

taniec

śpiew

ćwiczenia z kijkami

ediudy i spektakle

pedagodzy:

Tomasz Zadróżny

Agnieszka Maliszewska

Katarzyna Anna Małolepsza

Nabór do Studia w roku 2008 odbędzie się w dniach 27, 28 września.

Etapy eliminacji:

* Przygotowanie C.V. i listu motywacyjnego. (należy zabrać ze sobą na przesłuchania)

* Prezentacja nauczonego na pamięć fragmentu dowolnej prozy (ok. pół strony formatu A4). Tekst powinien być bardzo dobrze nauczony na pamięć.

* Wykonanie zadania aktorskiego.

* Rozmowa.

* Umuzykalnienie. (ćwiczenia ze słuchu przy pianinie)

Kandydaci o wynikach przesłuchania zostaną powiadomieni do 1 października 2008.

Wiek: 16 - 30 lat

Opłata za zajęcia: 300zł miesięcznie

Studio przewiduje trzy miejsca socjalne. (Dla osób w trudnej sytuacji finansowej)

Na przesłuchania należy zapisać się mailowo: info@studioteatralne.pl

Edukacja w Studiu trwa dwa lata. Kończy się spektaklem i wydaniem zaświadczenia ukończenia Studia. Rok kalendarzowy jest podzielony na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od października do końca stycznia, drugi - od lutego do połowy czerwca. Próby odbywają się trzy razy w tygodniu: wtorki (godz. 19-22), czwartki (godz. 19-22), soboty (godz.12-17). Godziny prób mogą ulec niewielkiej zmianie.