Listy otwarty. Prezydium Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej

Gazeta Wyborcza - Kraków publikuje listy otwarty Prezydium Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie poprawki radnych zdejmującą środki z zadania kontynuacja remontu nowohuckiego Teatru "Łaźnia Nowa".

«Składamy wniosek o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec radnych Bartłomieja Kocurka oraz Bartłomieja Gardy - inicjatorów poprawki grupy radnych do druku 772, zarzucając im działania na szkodę Miasta oraz Klubu PO.

Powyżsi radni znając sytuację nowohuckiego Teatru "Łaźnia Nowa", w którym konieczna jest kontynuacja remontu (o czym radny Jerzy Woźniakiewicz informował podczas dyskusji nad projektem), złożyli poprawkę zdejmującą środki z powyższego zadania, a gdy ich poprawka nie uzyskała większości głosów, wraz z radnymi PiS poparli poprawkę radnego klubu PiS również zdejmującą środki przeznaczone na dokończenie prac w Teatrze. W konsekwencji doprowadzili do zepsucia projektu uchwały i cały projekt, zawierający wiele istotnych dla Miasta zmian nie mogąc już uzyskać poparcia, został odrzucony przez Radę Miasta.

Stoimy na stanowisku, że zgłoszenie nie mającej podstaw merytorycznych poprawki zdejmującej środki konieczne do zakończenia tegorocznego etapu remontu Teatru Łaźnia Nowa (pomimo apeli członka naszego Klubu o nie zgłaszanie takich poprawek) było działaniem politycznym, którego rzeczywistym celem była dezintegracja Klubu. Nie możemy zgodzić się z takim podejściem do spraw naszego Miasta. Niegodne radnych małostkowe złośliwości i wewnątrzklubowe rozgrywki nie mogą być prowadzone przy pomocy ogromnych środków publicznych. Przecież rzeczywistymi ofiarami tych gier nie są radni z Nowej Huty, którym zależało na tym, by przed zimą zabezpieczyć mury "Łaźni" przed wilgocią, ale sam Teatr i mieszkańcy Krakowa, bo poprzez radosną zabawę publicznymi pieniędzmi doprowadzono do sytuacji, w której rada nie przekazała środków na wiele niezwykle istotnych celów.

Dlatego też wnioskujemy o wyciągnięcie konsekwencji od osób winnych powyższej sytuacji.

Jerzy Fedorowicz, Jerzy Połomski, Jerzy Woźniakiewicz»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego