powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kurs Kontakt improwizacji w Warszawie

Towarzystwo Prze-Twórcze zaprasza na trzymiesięczny kurs Kontakt improwizacji.

Kontakt improwizacja powstała we wczesnych latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Jest to improwizowany duet, forma tańca opierająca się na utrzymywaniu punktu kontaktu dwóch ciał i dzieleniu ciężaru w trakcie ruchu. Tancerze w kontakt improwizacji skupiają się na fizycznych odczuciach dotyku, utrzymywaniu i traceniu balansu, podnoszeniach i upadkach w tańcu z innymi ludźmi. Kreują w ten sposób dialog w ruchu.

Podczas zajęć, wykorzystując wyżej wymienione elementy i czerpiąc z ruchu naturalnego, uczestnicy poruszają się w pozycji leżącej, blisko ziemi lub stojącej, w relacji ze sobą, z drugą osobą lub z grupą. Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką a kończą otwartą improwizacją podczas której uczestnicy mają szansę na wykorzystanie wcześniej poznanych elementów i doświadczeń w spontanicznym, swobodnym tańcu, zabawie. Zajęcia z kontakt improwizacji prowadzone są w atmosferze zaufania, słuchania siebie nawzajem i otwartości. Umożliwiają uczestnikom rozwój i pogłębianie swoich doświadczeń tanecznych w przyjazny dla nich sposób. Zajęcia z kontakt improwizacji wzmacniają sprawność fizyczną, poszerzają zakres ruchowy, rozwijają kreatywność i umiejętność komunikacji niewerbalnej, pogłębiają nasze zaufanie do siebie i innych, dają radość z tańca.

Kontakt improwizacja wywodzi się z kilku dziedzin: tańca współczesnego, sportu, sztuk walki i intymnej, osobistej interakcji.

***

Renata Piotrofska - contact improviser, choreografka, aktorka (absolwentka Akademii Teatralnej), psychoterapeutka tańcem i ruchem (Instytut DMT). Współzałożycielka Ośrodka Działań Twórczych i Terapeutycznych "Poruszenia". Prezes stowarzyszenia Towarzystwo Prze-Twórcze. Współpracuje na stałe z Teatrem Academia z Warszawy. Uczestniczyła w wielu warsztatach, stażach i spektaklach metody improwizacji i kontakt improwizacji w Polsce i za granicą (m.in. z Andrew Harwood, Danya Elraz, Michael Schumacher, The School of New Dance Development w Amsterdamie). Jej ostatni spektakl na bazie kontakt improwizacji to "Tańcząc z Wrogiem" - polsko-izraelsko-niemiecka produkcja.

Renata jest uczestniczką kilku stypendiów. W roku 2007 została wybrana do stworzenia spektaklu solowego w ramach konkursu SOLO PROJEKT 2007 organizowanego przez Kulczyk Foundation w Poznaniu.

STRUKTURA:

zajęcia raz w tygodniu w czwartki w w g.20 15-22 15 (łącznie 24 godziny zajęć)

pierwsze zajęcia 22.XI.2007

ostatnie zajęcia 14.II.2008

Dodatkowo co drugi tydzień wieczór improwizacji, czyli tak zwany JAM!

MIEJSCE:

Ul. Elektoralna 12/14 (wejście od Orlej), Warszawa

CENA:

300 zł (do 15.XI.2007)

Wpłaty na konto:

Poruszenia, Renata Piotrowska

52 1140 2004 0000 30002 4191 7330

ZAPISY:

piotrofska@piotrofska.art.pl, skype: renasta

0605 367069