Warszawa. W Fabryce Trzciny o sektorach kreatywnych

Sektory kreatywne to przedsięwzięcia na styku kultury i przedsiębiorczości. W Fabryce Trzciny rozmawiali o nich Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz [na zdjęciu] i Burmistrz Berlina Klaus Wowereit.

«Fabryka Trzciny jest inicjatywą prywatną, prywatnym centrum kultury. Powinno to nam przypominać, że sektor kreatywny jest domeną indywidualnych inicjatyw a zarazem ważnym sektorem nowoczesnej gospodarki w Warszawie, opartej na wiedzy i umiejętnościach - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Rozwój sektorów kreatywnych łączy się z wyborami nowoczesnego człowieka, przede wszystkim mieszkańca wielkiego miasta, który chętnie przekracza tradycyjne granice między światem realnym i wirtualnym, między różnymi mediami, między sztuką i działaniami związanymi z życiem codziennym. Wygodę, sens i satysfakcję znajduje on już nie tylko w konsumpcji informacji, towarów i usług, ale szuka przy tym przeżyć, emocji, inspiracji, szczególnego klimatu, który daje połączenie kultury z tradycyjną konsumpcją.

Berlin i Warszawa w zakresie sektorów kreatywnych należą do najbardziej atrakcyjnych i ciekawych miast Europy z dużym potencjałem rozwojowym.

Nasze miasta są członkami sieci metropolii nadbałtyckich BaltMet.

W ramach w tej sieci przygotowujemy projekt na rzecz rozwoju sektora kreatywnego - podkreśliła Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz - Obraz i atrakcyjność nowego Berlina, mocno powiązana z tym sektorem, może być źródłem inspiracji i pomysłów do działań w tym zakresie tu, w Warszawie. Poprzez rozwój sektora kreatywnego budujemy ważną część naszej przyszłości.

Na zakończenie spotkania podpisano deklarację o współpracy sektorów kreatywnych Warszawy i Berlina, obejmującą innowacyjne działania podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego