powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Wrocław. Sesja o teczkach w Polskim

19 i 20 kwietnia 2007 roku Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Teatrem Polskim organizuje sesję poświęconą działaniom komunistycznego aparatu represji wobec środowisk twórczych.

Tematyka wystąpień dotyczyć będzie celów i metod pracy SB wobec pisarzy, artystów plastyków, muzyków, ludzi teatru i filmu. Przedstawione zostaną nieznane dotąd materiały, związane m.in. z wrocławskim miesięcznikiem "Odra", łódzkim kwartalnikiem "Puls", Teatrem Rapsodycznym, ASP w Krakowie, środowiskiem muzyków jazzowych i pisarzy oraz z zainteresowaniem polskimi literatami ze strony STASI

19 kwietnia dyskusję panelową o inwigilacji artystów przez SB poprowadzi Stanisław Bereś. Jego gośćmi będą Joanna Siedlecka, Ryszard Krynicki, Marek Nowakowski i Antoni Pawlak. Poznański Teatr Ósmego Dnia pokaże spektakl "Teczki" [na zdjęciu].

***

"Artyści a Służba Bezpieczeństwa: aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych"

Program

19 IV 2007

9:30-10:00 Otwarcie

10:00-10:25

1.Prof. Jacek Łukasiewicz (UWr), Umocowanie twórcy w systemie komunistycznym

10:30-10:55.

2.Konrad Rokicki (OBEP IPN Warszawa), Kształtowanie się opozycji w środowiskach literackich w latach 1956-1968.

11:00-11:25

3.Prof. Andrzej Zawada (UWr), Pisarz w realiach PRL na przykładzie Jarosława Iwaszkiewicza.

11:25-11:40 Przerwa kawowa

11:45-12:10 dr Ewa Matkowska (UWr), Polscy twórcy w materiałach STASI.

12:15-12:40 Paweł Urbaniak, Środowiska twórcze na Dolnym Śląsku - wprowadzenie

12:45-13:10 dr Robert Klementowski (OBEP IPN Wrocław),Osobowe źródła informacji w rozpracowaniu środowisk literackich we Wrocławiu w latach 70. .

13:15-13:45 Dyskusja

13;45-15:00 Przerwa

15:00-15:25 Prof. Andrzej Chojnowski (UW), Jazz w PRL - bunt czy koegzystencja z systemem?

15:30-15:55 dr Eryk Krasucki (OBEP IPN Szczecin), Fama'77 w perspektywie aparatu bezpieczeństwa.

16:00-16:25 dr Krystyna Samsonowska (OBEP IPN Kraków), ASP w Krakowie w rozpracowaniu aparatu bezpieczeństwa.

16:30-16:55 dr Krzysztof Popiński (AE Wr), Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych oraz

wrocławskie środowisko plastyczne w świetle dokumentacji organów

bezpieczeństwa (1967 - 1989).

17:00-18:00 Dyskusja

19:30 Panel dyskusyjny. Prowadzenie Stanisław Bereś: Joanna Siedlecka, Ryszard Krynicki, Antoni Pawlak, Marek Nowakowski

20 IV 2007

9:00-9:25 Prof. Grzegorz Strauchold (UWr), Rozpracowanie miesięcznika "Odra".

9:30-9:55 Joanna Hryciuk (OBUiAD Wr), Rozpracowanie środowiska skupionego wokół czasopisma "Obecność".

10:00-10:25 dr Sławomir Nowinowski, Leszek Próchniak (OBEP IPN Łódź), Działania Służby Bezpieczeństwa wobec środowiska kwartalnika literackiego PULS.

10:30-10:55 dr Grzegorz Waligóra (OBEP IPN Wrocław), Środowisko literackie a TKN.

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-11:40 Grzegorz Braun, Twórcy pod kontrolą

11:45-12:10 Magdalena Filip (OBEP IPN Łódź), Kazimierz Dejmek w raportach SB.

12:15-12:40 dr Sebastian Ligarski (OBEP IPN Wrocław), Kontrola operacyjna festiwali teatralnych na Dolnym Śląsku.

12:45-14:00 Dyskusja.

Organizatorzy: IPN O/Wrocław; Urząd Miejski Wrocławia, Teatr Polski.