powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Rekolekcje teatralne w Instytucie Teatralnym

5 marca o g. 19 Instytut Teatralny im. Raszewskiego, Al Ujazdowskie 6, zaprasza na drugą katechezę rekolekcji teatralnych. Katechezę "Boże maski" wygłosi ks. Michał Janocha.

"Mówi się, że teatr jest dla tych, którym nie wystarcza Kościół. Rekolekcje Teatralne są dla tych, którym nie wystarcza teatr." (Gazeta Wyborcza)

TEATRALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE to niebezpieczna próba połączenia a może nawet skonfrontowania teatru z religią. Zamiast rozdzielać to, co w rzeczywistości ze sobą ściśle powiązane, chcemy iść tropem wzajemnych inspiracji i zależności, śledzić ich wielowiekową historię i rozmaitość form, a przede wszystkim spojrzeć na sprawy teatru z perspektywy spraw ostatecznych. Nie chodzi nam o to, by klerykalizować teatr - lecz o to, by go lepiej rozumieć.

W drugiej już edycji TEATRALNYCH REKOLEKCJI chcemy przyjrzeć się konkretnym mistrzom teatralnym i na podstawie ich twórczości zrekonstruować wyłaniający się obraz Boga. Rekolekcje mają charakter cotygodniowych katechez głoszonych przez teologów i duchownych chrześcijańskich zajmujących się teatrem. Chcemy, by spojrzeli oni na współczesny polski teatr z perspektywy teologii. Jakiego Boga przedstawiali Kantor i Grotowski? Jaka teologia leży u podstaw przedstawień Lupy i Warlikowskiego? Oto tylko niektóre z pytań, z którymi zmierzą się zaproszeni przez nas goście.

Do głoszenia katechez rekolekcyjnych zaprosiliśmy zarówno młodych chrześcijańskich duchownych w praktyce zajmujących się teatrem (reżyserów, aktorów), jak i najwybitniejszych teologów chrześcijańskich a jednocześnie miłośników teatru. Chcemy, by swoimi teologicznymi rozważaniami przekonali nas, że TEOLOGIA TEATRALNA jest możliwa.

Plan rekolekcji:

05. III, godz. 19:00 - ks. Michał Janocha: "Maski Boże "

12. III, godz. 19:00 -Stanisław Obirek: "Bóg u Grotowskiego "

19. III, godz. 19:00 - ks. Andrzej Draguła: "Bóg u Lupy "

26. III godz. 19:00 - pastor Waldemar Radacz i diakon Halina Radacz: "Bóg u Kierkegaarda "

02. IV, godz. 19:00 - ks. Andrzej Luter: "BÓG u Warlikowskiego "