"Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie", wybór i opracowanie Ewelina Godlewska-Byliniak i Justyna Lipko-Konieczna, Wydawnictwo Fundacja Teatr 21, Warszawa 2017

09-03-2018
Książka inauguruje serię wydawniczą przygotowaną przez Teatr 21. Publikacja otwiera zupełnie nowe pole działalności teatru - ma przybliżyć czytelnikowi najważniejsze teksty z obszaru studiów nad niepełnosprawnością (disability studies), które dotychczas nie doczekały się tłumaczenia na język polski.
14-04-2018
Męskość - niepełnosprawność - proteza [1]
Spojrzenie nie jest bowiem transparentne i niewinne - wiąże się z nim wartościowanie, które nierzadko pokrywa się z wachlarzem reakcji/stereotypów dotyczących niepełnosprawności - pisze Magdalena Zdrodowska w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie".
28-03-2018
Odzyskać obecność
Książka ukazała się pod koniec ubiegłego roku, lecz dopiero teraz zaczyna się o niej mówić. E-teatr przedrukowuje kolejne rozdziały, dopiero niedawno odbyło się spotkanie i rozmowa wokół książki w Instytucie Teatralnym. I choć trudno w to uwierzyć, takiej książki jeszcze w Polsce nie było. O "Odzyskiwaniu obecności..." - pisze Piotr Morawski na blogu miesięcznika Dialog.
24-03-2018
Tratwa
Szczególność tego teatru wynika z odrębności jego aktorów, oryginalnej metody pracy reżyserki i stosowanej przez nią unikatowej formy teatralnej, sytuującej się na pograniczu teatru, eksperymentu i performansu - o twórczości Teatru Opera Buffa pisze Magdalena Hasiuk w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie".
17-03-2018
Teatr niepełnosprawny - "miejsce, w którym się spotykamy, szukając kontaktu"
Tytuł przedstawienia "Teatr Niepełnosprawny" odsłania istotę spotkania społecznie uznanych aktorów z niepełnosprawnością z reżyserem, który choć społecznie postrzegany za takiego, to jednak nim nie jest - o spektaklu Jérôme'a Bela pisze Magdalena Hasiuk w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie".
10-03-2018
Nie ma wolności bez samodzielności. "Klauni, czyli o rodzinie"
Szumne deklaracje przedstawicieli władzy i projekty adresowane do osób z niepełnosprawnościami jedynie maskowały problem wykluczenia z przestrzeni i życia publicznego - pisze Piotr Morawski w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie"*.