"Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie", wybór i opracowanie Ewelina Godlewska-Byliniak i Justyna Lipko-Konieczna, Wydawnictwo Fundacja Teatr 21, Warszawa 2017

09-03-2018
Książka inauguruje serię wydawniczą przygotowaną przez Teatr 21. Publikacja otwiera zupełnie nowe pole działalności teatru - ma przybliżyć czytelnikowi najważniejsze teksty z obszaru studiów nad niepełnosprawnością (disability studies), które dotychczas nie doczekały się tłumaczenia na język polski.
15-11-2018
Jesteśmy jak jętki, żyjemy za krótko
- Staram się być dość uważny w pracy z innymi osobami z alternatywną motoryką i sensoryką. Choć czuję, że jako paralicie jest mi łatwiej w tej materii, niż byłoby wam - Rafał Urbacki w rozmowie z Eweliną Godlewską-Byliniak i Justyną Lipko-Konieczną, w ostatnim rozdziale książki "Niepełnosprawność w teatrze i performensie".
13-10-2018
Kryzys praw
Kiedy Elfriede Jelinek pisała "Podopiecznych", w Austrii żywe jeszcze były wspomnienia wydarzeń, które miały miejsce w Votivkirche - pisze Justyna Lipko-Konieczna w kolejnym rozdziale książki "Niepełnosprawność w teatrze i performensie".
22-09-2018
Między głosem a gestem
Z perspektywy osoby słyszącej i nieznającej języka migowego kontakt z osobą migającą, szczególnie w przestrzeni teatru, który nie tylko zezwala na bezkarne gapienie się, ale wręcz to zakłada, może prowadzić do swoistego oszołomienia czy oczarowania performatywną siłą gestu - pisze Ewelina Godlewska-Byliniak w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie nieobecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie"
29-08-2018
Gapienie się
- Niepełnosprawność dokonuje erozji, kiedy naprawdę wchodzi na scenę, nie tylko w teatrze, ale też na scenę przestrzeni publicznej. Pokazuje, że to, co uznajemy za "normalne", jest stosunkowo wąską kategorią - mówią Justyna Lipko-Konieczna i Ewelina Godlewska-Bylniak w rozmowie z Agatą Dąbek w Dwutygodniku.
18-08-2018
Potraktowaliśmy siebie poważnie
- Najciekawsze było to, że nie wiedziałem, dokąd dojdziemy - o spektaklu "Paradiso" mówi reżyser Michał Borczuch w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie nieobecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie".
21-07-2018
Za miłosierdzie dziękujemy. Ciało - tożsamość - (nie)normatywność i performatywne strategie oporu
Jednym z takich skrywanych i marginalizowanych zjawisk, rzadko dostępnym w głównych nurtach życia społecznego i kultury, jest niepełnosprawność, zaś możliwym sposobem wydobycia jej na powierzchnię i umiejscowienia w polu widzenia staje się obecność niepełnosprawnych aktorów, twórców, performerów na scenie - pisze Jolanta Rzeźnicka-Krupa w książce "Odzyskiwanie nieobecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie".
16-06-2018
O leczeniu społecznej amnezji: Akcja T4 w kulturze współczesnej
O Akcji T4, czyli o programie eliminacji osób niepełnosprawnych określanych jako "życie niegodne życia" ("Lebensunwertes Leben"), dowiedziałam się stosunkowo niedawno, kiedy w 2015 roku na konferencję poświęconą kulturowym studiom nad niepełnosprawnością, którą organizowałam wówczas na Uniwersytecie Łódzkim, przyjechała para znanych amerykańskich naukowców - David Mitchell i Sharon Snyder - pisze Katarzyna Ojrzyńska w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie".
21-05-2018
Odzyskiwanie obecności
Taki tytuł nosi wydana w roku ubiegłym znakomita książka zbiorowa o teatrze i performansie osób z niepełnosprawnościami zredagowana przez Ewelinę Godlewską-Byliniak i Justynę Lipko-Konieczną. Kilka miesięcy po jej wydaniu przez Fundację Teatru 21 tytułowe sformułowanie zyskało znaczenie polityczne - pisze Dariusz Kosiński.
19-05-2018
Socjalizm, niepełnosprawność, fotografia, czyli notatki o przemocy [1]
Fotografia spełnia funkcję edukacyjną, chodzi tu również o umożliwienie "gapienia się" na to, co osobliwe, niespotykane; na to, na co w przestrzeni publicznej gapić się nie przystoi, a na co gapienie przynosi zarówno strach, jak i przyjemność. Fotografia ma przekazać wiedzę, ale przede wszystkim konstruuje dziwoląga - pisze Natalia Pamuła w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie".
14-04-2018
Męskość - niepełnosprawność - proteza [1]
Spojrzenie nie jest bowiem transparentne i niewinne - wiąże się z nim wartościowanie, które nierzadko pokrywa się z wachlarzem reakcji/stereotypów dotyczących niepełnosprawności - pisze Magdalena Zdrodowska w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie".
28-03-2018
Odzyskać obecność
Książka ukazała się pod koniec ubiegłego roku, lecz dopiero teraz zaczyna się o niej mówić. E-teatr przedrukowuje kolejne rozdziały, dopiero niedawno odbyło się spotkanie i rozmowa wokół książki w Instytucie Teatralnym. I choć trudno w to uwierzyć, takiej książki jeszcze w Polsce nie było. O "Odzyskiwaniu obecności..." - pisze Piotr Morawski na blogu miesięcznika Dialog.
24-03-2018
Tratwa
Szczególność tego teatru wynika z odrębności jego aktorów, oryginalnej metody pracy reżyserki i stosowanej przez nią unikatowej formy teatralnej, sytuującej się na pograniczu teatru, eksperymentu i performansu - o twórczości Teatru Opera Buffa pisze Magdalena Hasiuk w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie".
17-03-2018
Teatr niepełnosprawny - "miejsce, w którym się spotykamy, szukając kontaktu"
Tytuł przedstawienia "Teatr Niepełnosprawny" odsłania istotę spotkania społecznie uznanych aktorów z niepełnosprawnością z reżyserem, który choć społecznie postrzegany za takiego, to jednak nim nie jest - o spektaklu Jérôme'a Bela pisze Magdalena Hasiuk w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie".
10-03-2018
Nie ma wolności bez samodzielności. "Klauni, czyli o rodzinie"
Szumne deklaracje przedstawicieli władzy i projekty adresowane do osób z niepełnosprawnościami jedynie maskowały problem wykluczenia z przestrzeni i życia publicznego - pisze Piotr Morawski w jednym z rozdziałów książki "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i perfromansie"*.