Dyskusja o kształcie narodowej sceny w tygodniku Do Rzeczy

09-03-2017
29-03-2017
Wojna o teatr, wojna o kulturę
W Bydgoszczy przegrał człowiek, który zaprosił Olivera Frljicia do wzniecania skandalu. Ale to ledwie początek sporu, jaki i czyj ma być teatr - piszą Przemysław Skrzydelski i Piotr Zaremba w tygodniku W Sieci.
20-03-2017
Parę uwag w związku z (nieprzewidywalną) przyszłością Starego Teatru
Redakcja "Do Rzeczy" pyta: "Jak w Polsce rozdzieranej konfliktem wyglądać winna druga scena narodowa?". Zacznijmy od tego, że sama kwestia "drugiej sceny narodowej" ma bardzo młodziutką metrykę - pisze Jacek Sieradzki.
14-03-2017
Powrót do teatralnej republiki
Warunek konieczny do tego, aby w Krakowie nie powtórzył się wariant wrocławski, to lista kandydatów. Twórców gotowych do podjęcia dialogu z zespołem oraz rozszerzania go. Ludzi wiarygodnych dzięki swemu dorobkowi, a nie takich, którym wydaje się, że legitymację do kierowania narodową sceną daje im popieranie odpowiedniego politycznego obozu - pisze Jacek Wakar w Do Rzeczy.
14-03-2017
Klata!
Nie widzę dzisiaj w naszym środowisku nikogo o porównywalnym autorytecie artystycznym, a jednocześnie ze znajomością wszystkich komplikacji, kto mógłby już jesienią tego roku przejąć stery u Modrzejewskiej - pisze Maciej Nowak w Do Rzeczy.
13-03-2017
Poszukiwany, poszukiwana
Gdyby dyrektora narodowej sceny definiować na podstawie średniej arytmetycznej oczekiwań, jego charakterystyka z grubsza powinna brzmieć następująco: Niemłody, ale i niestary. Doświadczony, ze świeżym spojrzeniem. Awangardowy tradycjonalista noszący się światowo po swojsku, w półfraczku i w półkontuszu. Wielki inscenizator biegły w zarządzaniu instytucją kultury. Środowiskowy autorytet i najlepszy kumpel. Ostatnie, nie najmniej ważne: powinien być mężczyzną i kobietą - pisze Małgorzata Piekutowa w Do Rzeczy.
10-03-2017
Dałbym Klacie drugą szansę
Nie będę ukrywał, że pierwsza kadencja Jana Klaty - w znacznym stopniu zaprogramowana przez dramaturga Sebastiana Majewskiego, który skądinąd w jej połowie wycofał się ze współpracy i objął kierownictwo jednej z łódzkich scen - mnie rozczarowała. Mimo wszystko jednak pozostawiłbym Klatę na stanowisku dyrektora Starego Teatru - pisze Rafał Węgrzyniak w Do Rzeczy. Tygodnik zapoczątkował dyskusję o kształcie teatru i kultury narodowej.
10-03-2017
Powstrzymać rechot
Kiedy redakcja "Do Rzeczy" zwróciła się do mnie z pytaniem, jak prognozuję przyszłość Starego Teatru w Krakowie, z którym wiele lat byłam związana jako krytyk i (parę) jako kierownik literacki, poczułam wielki ciężar - odpowiedzialności - pisze Elżbieta Morawiec w Do Rzeczy.
09-03-2017
Wanda Zwinogrodzka: zabiegam, aby w naszej przestrzeni publicznej rozlegały się różne głosy, nie jedne kosztem drugich, ale polifonicznie
Kończy się kadencja Jana Klaty na stanowisku dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie, jaka przyszłość czeka tę instytucję? Kto powinien stanąć na jej czele? jaki program winna realizować? Z wiceminister Wandą Zwinogrodzką rozmawia Andrzej Horubała w Do Rzeczy. Tygodnik oddał głos ludziom teatru reprezentującym różne nurty i środowiska ideowe - od prawej do lewej strony. Ich głosy składają się na wielowymiarową dyskusję na temat teatru, ale też narodowej kultury
07-03-2017
Misja Jana Klaty jeszcze się nie skończyła
Z końcem sezonu teatralnego zakończy się kadencja Jana Klaty w krakowskim Narodowym Starym Teatrze. Dla sporej części środowisk prawicowych ta dyrekcja to plama na honorze. Tymczasem tygodnik "Do Rzeczy" przeprowadził właśnie nad Klatą osobliwy sąd - pisze Witold Mrozek w Gazecie Wyborczej.