Szczecin. Nowa Pleciuga do adaptacji zamiast do budowy?

3 stycznia br Teatr Pleciuga otrzymał do konsultacji za pośrednictwem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Szczecinie projekt adaptacji budynku byłego kina Colloseum (przy ul. 5-go Lipca) na nową siedzibę Teatru Lalek "Pleciuga".

4 stycznia dyrekcja teatru ( Zbigniew Niecikowski, Anna Garlicka) została zaproszona na spotkanie z I zastępcą prezydenta miasta Szczecina Tomaszem Jarmolińskim, (sfera społeczna, ochrona zdrowia, kultura) i projektantami zatrudnionymi przez firmę ECE Project Menagment Polska: Anną Maląg i Michałem Rudnickim oraz Zbigniewem Sikorą, reprezentantem firmy.

Dyrekcja teatru przedstawiła liczne krytyczne uwagi na temat zaprezentowanego projektu, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania teatru lalek.

Zbigniew Sikora obiecał, że do dnia następnego spotkania (17.01.07) ustosunkuje się do uwag związanych z ewentualną adaptacją byłego kina Colloseum.

Dyrekcja "Pleciugi" stoi na stanowisku, że nowa siedziba teatru powinna być zbudowana od podstaw, z uwzględnieniem potrzeb instytucji kultury, która prowadzi nie tylko działalność artystyczną, ale także edukacyjną i kulturotwórczą dla mieszkańców Szczecina i regionu.

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego