Erwin Axer - felietony

02-01-2017
20-02-2017
Małżeństwo z musu
Przyznaję, że teatr radiowy uważam za dziedzinę sztuki dotkniętą kalectwem. Radio odznacza się poza wieloma wadami tysiącem zalet, to prawda; nie stworzyło ono jednak nowej dziedziny sztuki aktorskiej - pisał Erwin Axer w "Listach ze sceny".
13-02-2017
Marzenie i rzeczywistość
Od szeregu lat, na egzaminach szkół dramatycznych, na egzaminach eksternistów aktorskich bywa, że kiedy pojawia się na sali szczególnie uwarunkowany kandydat lub wyjątkowo piękna kandydatka, profesorowie krzywią się z widocznym zniechęceniem i nieodmiennie są zdania, że oto zetknęli się z ucieleśnionym banałem. Podejrzenia o brak zdolności charakterystycznych, zarozumialstwo, brak kwalifikacji do współczesnego repertuaru są na porządku dziennym - pisał w 1955 roku Erwin Axer w Listach ze sceny.
06-02-2017
Żelazny repertuar oraz dodatek
Słabe spektakle znikają po pewnym czasie z afisza, a sukcesy teatru, dzieła, które stały się jego fundamentem, trwałym wykładnikiem wartości zespołu, żyją w chwale przez długie lata, pieczołowicie hodowane i pielęgnowane, zasilane od czasu do czasu nową kreacją aktorską, otoczone nieustanną opieką reżyserską - pisał w "Listach ze Sceny" Erwin Axer.
30-01-2017
O kontynuacji systemu Stanisławskiego
Zdaje mi się, że słowo "system" spowodowało pewne nieporozumienia. Stanisławski używa go mówiąc o rezultatach swoich przemyśleń sformułowanych w piśmie, jak i przede wszystkim w związku ze swoją praktyką sceniczną. Przyjęło się mówienie o "systemie" pisał Erwin Axer w kolejnym Liście ze sceny.
28-01-2017
Kolejny felieton Erwina Axera w poniedziałek
W najbliższy poniedziałek zapraszamy do lektury kolejnego felietonu Erwina Axera z "Listów ze sceny", pt. "O kontynuacji systemu Stanisławskiego".
23-01-2017
Napoleon a realizm
Napoleona cytuje się w różnych okolicznościach i z różnych okazji. Stosunkowo rzadko w związku z teatrem. Wiadomo, że w czasie jednej ze swoich kampanii znalazł czas na ułożenie dla Comédie Française statutu, który obowiązuje po dzień dzisiejszy - pisał Erwin Axer w "Listach ze sceny".
16-01-2017
Próba czytana
Reżysera "nowoczesnego" rozpoznawano niemal po sposobie prowadzenia próby czytanej lub - jak nie bez powodu mówiono - analitycznej. Reżysera "konserwatywnego" - po wzgardliwym stosunku do tej formy pracy scenicznej - pisał Erwin Axer w "Listach ze sceny".
12-01-2017
Aktorskie lata
Nie było chyba czasu bardziej bezlitosnego dla młodości aktora niż dzisiejszy. Żaden czas nie pożerał przemijających lat młodości zachłanniej. Żaden baczniej nie wydobywał na światło rampy pierwszych zmarszczek. Żaden nie spędzał tak wcześnie z desek scenicznych "amantek" i "amantów", nie zmuszał tak bezwzględnie do zmiany ulubionych ról, do zapisania się w szeregi "charakterystycznych" aktorów - pisał Erwin Axer w Listach ze sceny.
02-01-2017
Twórca czy odtwórca
Oto jest pytanie. Padało nieraz przy różnych okazjach i nieraz odpowiedź stawała się przyczyną burzliwej dyskusji - fragment książki Erwina Axera "Listy ze sceny".
02-01-2017
Pamięć
Dziś u nas pierwsza odsłona projektu upamiętniającego życie i dorobek Erwina Axera. Przez cały rok 2017 trwać będzie cykl różnorakich wydarzeń organizowanych przez Teatr Współczesny, Teatr Narodowy i Instytut Teatralny, poświęconych legendarnemu twórcy.