powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Toruń. Projekt Teatru Horzycy - "Baśń - narzędzie pracy z dziećmi"

Teatr Horzycy ogłasza otwarty nabór dla nauczycieli do projektu "Baśń - narzędzie pracy z dziećmi". Nauczyciele razem ze swoimi uczniami wezmą udział w cyklu warsztatów i szkoleń inspirowanych "Alicją w Krainie Czarów", a następnie zastosują nabytą wiedzę w praktyce, prowadząc pod okiem mentorów zajęcia oparte na autorskich scenariuszach dot. wybranych baśni, które zbierzemy w publikacji podsumowującej projekt.

IDEA

Koncepcja projektu powstała w inspiracji tegoroczna premierą "Alicji w Krainie Czarów" w reżyserii Pawła Paszty oraz teorią austriackiego psychologa i pedagoga Bruno Bettelheima dotyczącą baśni jako narzędzia wspierającego rozwój emocjonalny dziecka ("Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni"), a także na podstawie naszych rozmów z toruńskimi nauczycielkami szkół podstawowych.

Alicja jest bohaterką, która przechodzi proces dorastania. W spektaklu jej droga w dorosłość pokazana jest poprzez podróż w krainę absurdalnych wydarzeń, snu i podświadomości. Co znaczy dorosnąć? "Odkryć siebie samego". Znaczy to zatem: nauczyć się być sobą, a nie dopasowywać do innych. Alicja, doświadczając kolejnych spotkań, nabiera odwagi i zdolności podejmowania decyzji. Buntując się, także przeciw podejściu do życia wielu napotykanych postaci, wykształca swoje poglądy.

Traktujemy zatem "Alicję w Krainę Czarów" jako opowieść o dorastaniu i szukaniu swojej tożsamości. Jest to zgodne z teorią Bettelheima, wg którego lektura baśni ułatwia zrozumienie świata i wspiera radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z dorastaniem. "Baśnie pomagają dziecku w odkrywaniu własnej tożsamości i własnego powołania, wskazując zarazem, jakich potrzebuje ono doświadczeń, aby rozwinąć swój charakter".

DLA KOGO?

Projekt kierujemy do nauczycieli klas I-VI szkół podstawowych z Torunia i okolicznych powiatów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności dot. stosowania baśni jako narzędzia edukacyjnego do pracy z dziećmi oraz pogłębić znajomość twórczych metod prowadzenia zajęć online.

PRZEBIEG PROJEKTU

"Baśń - narzędzie pracy z dziećmi" to kompleksowy projekt, oparty na modelu uczenia się przez doświadczenie D. Kolba, który bazuje na wykorzystaniu w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności.

Nasze działania dzielą się na kilka etapów:

1. Każdy z uczestników projektu wybierze jedną klasę, która weźmie udział w warsztatach inspirowanych spektaklem i metodą Bettelheima prowadzonych przez aktorów lub pedagożki związanych z Teatrem. Czas trwania zajęć to trzy godziny lekcyjne, które poprzedza obejrzenie ok. 45 min. filmu, nagranego przez obsadę spektaklu, wprowadzającego dzieci w świat "Alicji w Krainie Czarów". W tym warsztacie nauczyciel pełni rolę obserwatora.

Warsztaty mogą się odbyć online w terminie czerwiec lub wrzesień 2020.

2. Uczestnicy projektu wezmą udział w trzech dniach warsztatów prowadzonych przez reżysera "Alicji w Krainie Czarów" oraz pedagożki odpowiedzialne za stworzenie scenariuszy zajęć do spektaklu. Ich celem będzie:

- podjęcie refleksji nt. przeprowadzonych w klasach warsztatów poprzez wymianę doświadczeń i omówienie zajęć;

- zwiększenie wiedzy nt. metody Bettelheima i umiejętności konstruowania zajęć na jej bazie;

- zwiększenie wiedzy i umiejętności zastosowania twórczych, aktywnych metod prowadzenia warsztatów online.

Warsztaty te odbędą się online na przełomie czerwca i lipca 2020 - ich termin zostanie ustalony z uczestnikami.

3. Uczestnicy pod opieką prowadzących opracują własne scenariusze zajęć oparte na wybranych przez siebie baśniach, a następnie na ich podstawie poprowadzą lekcje w terminie wrzesień - październik 2020. Każdy nauczyciel może wybrać jedną klasę, dla której przeprowadzi zajęcia w wymiarze 45 min.

4. Autorskie scenariusze stworzone przez uczestników wejdą w skład publikacji podsumowującej projekt, którą wydrukujemy w 500 egzemplarzach i rozdystrybuujemy w województwie oraz udostępnimy w wersji elektronicznej do ściągnięcia na naszej stronie internetowej.

Po ukończeniu kursu nauczyciele otrzymają zaświadczenie z wyszczególnionymi godzinami oraz programem projektu.

Ze względu na pandemię oraz stale zmieniającą się sytuację związaną z funkcjonowaniem szkół, chcemy zapewnić, że przebieg projektu oraz terminy będziemy dostosowywać do panujących warunków oraz indywidualnych możliwości i potrzeb każdej osoby uczestniczącej, jednak nie dalej niż do końca listopada 2020.

ZASADY NABORU

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą:

- przesłanego formularza internetowego https://forms.gle/Bd1iht6i2ihWYTdd6

- wiadomości e-mail wysłanej na adres k.pagowska@teatr.torun.pl (w treści prosimy o przesłanie nazwy reprezentowanej szkoły, jakie przedmiotu i jakie klasy Państwo uczą oraz krótkiej odpowiedzi na pytanie - co wzbudziło Państwa chęć do wzięcia udziału w projekcie?) do 2 czerwca 2020.

Opłata za udział w całym projekcie wynosi 55 zł.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak koordynatorka zastrzega sobie prawo, by w przypadku więcej niż 2 zgłoszeń reprezentujących jedną placówkę, dokonać wyboru 2 osób.

Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona do 20 osób - po 10 z klas I-III i IV-VI.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.