powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Jak ochronić teatr? Przy IT niebawem rozpocznie prace nowy zespół ekspercki

Z inicjatywy Instytutu Teatralnego powstaje zespół ekspercki, którego głównym zadaniem będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań prawnych, mających chronić instytucje, ich pracowników i współpracowników oraz łagodzić negatywne skutki spowodowane przez zagrożenie epidemiologiczne teraz i w przyszłości.

Do udziału w pracach zespołu zaproszeni zostali praktycy pracujący w różnych obszarach teatru, przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszeń, a także organizatorów życia teatralnego w Polsce.

Pierwsze efekty prac tworzonego właśnie zespołu mają być znane przed startem nowego sezonu teatralnego. Jego członkowie, na podstawie analizy i diagnozy obecnej sytuacji, w tym gromadzonych danych dotyczących sytuacji finansowej teatrów, opracują rozwiązania dla artystów, dyrektorów teatrów i ich organizatorów, które stanowić będą kodeks dobrych praktyk i modeli działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Rekomendacje mogą wiązać się także z koniecznością wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

Nowa rzeczywistość, nowe zadania

W pierwszym etapie prac do głównych zadań zespołu należeć będzie: opracowanie - wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawicielami organizatorów - rekomendacji dla programów i konkursów pomocowych; monitorowanie procesu stopniowego powrotu teatrów do pracy; opracowanie zbioru dobrych praktyk dotyczących umów zawieranych z artystami i realizatorami; opracowanie założeń programów rekompensujących straty poniesione przez teatry.

Zespół będzie pracował w dwóch trybach: zamkniętym/roboczym oraz konsultacyjnym - otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Prace zespołu będą dokumentowane.

Skład Zespołu:

Natalia Dzieduszycka - TR Warszawa, dyrektor;

Jacek Głomb - Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, dyrektor; Unia Polskich Teatrów;

Andrzej Hamerski - Teatr Muzyczny w Poznaniu, zastępca dyrektora ds. administracyjnych;

Agnieszka Komar-Morawska - dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, MKiDN;

Katarzyna Meissner - Instytut Muzyki i Tańca, dyrektor;

Marta Miłoszewska - Gildia Reżyserek i Reżyserów Teatralnych;

Alicja Przerazińska - Teatr Polonia, Och-Teatr, dyrektor Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury; Unia Teatrów Niezależnych;

Paweł Szkotak - Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów;

Hanna Trzeciak - Teatr Wielki Opera Narodowa, zastępca dyrektora ds. finansowych i rozwoju;

Marta Wójcicka - Studio Teatralne Koło, prezes stowarzyszenia; Unia Teatrów Niezależnych;

Przedstawiciele ZASP, ZZAP, Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca oraz władz samorządowych

Instytut Teatralny zastrzega możliwość rozszerzenia składu zespołu na każdym etapie jego prac.