powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. MKiDN: 54 projekty z dofinansowaniem na wizyty studyjne w Programie Kultura

54 projekty otrzymały dofinansowanie na wizyty studyjne w Programie Kultura. Środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i tzw. funduszy norweskich na lata 2014-21 otrzyma m.in. Dom Literatury w Łodzi, Teatr Polski we Wrocławiu, Muzeum Warszawy.

MKiDN, działające jako Operator Programu Kultura, ogłosiło wyniki I naboru na wizyty studyjne. "Spośród 63 złożonych wniosków, 54 otrzymały dofinansowanie z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021" - przekazano.

Dofinansowanie trafi m.in. do Domu Literatury w Łodzi, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Muzeum Warszawy oraz Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Pieniądze przekazywane są na: "Wizytę przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie" albo "Przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii albo Liechtensteinu w Polsce". Niektóre instytucje otrzymują środki na oba rodzaje działań.

W komunikacie na stronie MKiDN wyjaśniono, że "wizyty studyjne to kilkudniowe (3-5 dni) spotkania przedstawicieli świata kultury biorących udział w Programie Kultura tj. Polski, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu". "Celem wizyt jest nawiązanie nowych bądź wzmocnienie istniejących partnerstw mogących w przyszłości zaowocować wspólnym projektem dofinansowanym w ramach działania 2 +Poprawa dostępu do kultury i sztuki, Programu Kultura MF+ Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021" - dodano.

Poinformowano, że z uwagi na panującą obecnie pandemię koronawirusa oraz ograniczenia w przemieszczaniu się, "zmianie ulega termin realizacji wizyt studyjnych określony w pkt. 8 Ogłoszenia o naborze". "Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze wizyta powinna się zakończyć w terminie 6 miesięcy od daty decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaktualizowane założenia prolongują ten termin do 6 miesięcy po podpisaniu umowy finansowej" - podano w komunikacie resortu kultury.

Zaznaczono, że "powyższa zmiana została uzgodniona ze Stroną norweską oraz Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli i Krajowym Punktem Kontaktowym (tj. Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej)".

Ponadto, w celu dofinansowania większej liczby projektów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiło z propozycją zwiększenia alokacji dostępnej w ramach naboru. "Po otrzymaniu pozytywnej opinii Strony norweskiej oraz Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli i Krajowego Punktu Kontaktowego kwota na nabór została zwiększona do poziomu 205 000 euro, co pozwoliło na dofinansowanie 54 projektów. Dofinansowanie pozostałych 9 projektów nie było możliwe z uwagi na brak środków lub występujące we wnioskach błędy formalne" - wskazano.

Pełna lista dofinansowanych projektów: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/media/Wyniki_naborow/Wizyty_studyjne/Wizyty_Studyjne_-_I_nabor_-_lista_dofinansowanych_wnioskow.pdf.