powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. MKiDN: Przedłużenie terminu składania wniosków o stypendium dla dyplomantów

Do 5 czerwca został przedłużony termin składania wniosków o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla dyplomantów szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym - podał resort we wtorek.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi szkoły średniej artystycznej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi - laureatowi krajowego lub międzynarodowego konkursu.

Każdego roku stypendia wręcza się w dwóch turach: przed wakacjami dla dyplomantów (w tym przypadku termin został przedłużony do 5 czerwca) oraz po wakacjach (termin do 15 września) dla pozostałych uczniów.

Kandydatów na stypendystów zgłasza dyrektor szkoły. Stypendystów wyłania komisja stypendialna powołana przez MKiDN, a zatwierdza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.