powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Poznań. Apel wielkopolskich artystek i artystów do lokalnych władz i instytucji kultury

Apelujemy o nawiązanie rozmów i współpracę pomiędzy Wydziałem Kultury w Urzędzie Miasta Poznania, Komisją Kultury w Radzie Miasta Poznania, Departamentem Kultury w Urzędzie Marszałkowskim i Komisją Kultury w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Apelujemy o stworzenie wspólnego sztabu antykryzysowego dla wielkopolskiej kultury i sztuki, a także o wprowadzenie do niego osób reprezentujących perspektywę artystek i artystów indywidualnych.

Kultura i sztuka w obliczu pandemii Covid-19 zostały objęte obostrzeniami jako jedne z pierwszych elementów życia społecznego i prognozowane są też jako jedne z ostatnich, które powrócą do pełnej aktywności. Oprócz zatrzymania prac nad bieżącymi projektami artystycznymi na bardzo różnych etapach zaawansowania, zawieszone zostało również wszelkie planowanie dalszej działalności instytucji, organizacji i przedsiębiorstw związanych z kulturą i sztuką. Nie znamy dat otwarcia kolejnych instytucji kultury ani konkretnych wymogów organizacyjnych czy sanitarnych, które będą dyktować zakres i sposoby ich powrotu do regularnej działalności. Nie wiemy, czy i jak zmieni się sposób organizacji artystycznych wydarzeń i kulturalnej edukacji. Nie możemy pracować obecnie ani budować wiarygodnych planów na przyszłość.

Jako artystki i artyści indywidualni, zaliczamy się często do prekariatu kultury i sztuki, pracujemy od projektu do projektu, pozbawieni elementarnego bezpieczeństwa socjalnego, odcięci od większości narzędzi pomocowych, nieobjęci priorytetem zachowania miejsc pracy. Są wśród nas muzycy i kompozytorki, artystki wizualne i twórcy filmowi, dramaturdzy i dramatopisarki, reżyserki i scenografowie, tancerze i choreografki, aktorki i performerzy, poeci i pisarki, kuratorki i tłumacze, rzeźbiarze i projektantki murali, fotografki i animatorzy kultury oraz wiele innych osób, które działają interdyscyplinarnie. Dla większości z nas obecny kryzys oznacza okres co najmniej roczny, jeśli nie kilkuletni. Na pewno będzie on trwał dłużej niż do momentu otwarcia instytucji i przywrócenia wydarzeń, ponieważ programy działań uległy całkowitemu załamaniu - nie wiadomo, czy zawieszone działania zostaną całkiem odwołane, czy przesunięte w czasie, czy to spowoduje przesunięcie późniejszych projektów i jak to wpłynie na budżety poszczególnych inicjatyw. Ostrożne prognozy mówią o tym, że kryzys w branży kulturalnej będzie trwał co najmniej do końca 2021 roku.

Od lat funkcjonujemy w atmosferze niekończącej się rywalizacji o zawsze zbyt małe środki. Właśnie dziś trzeba nam jednak zadbać o solidarność i współodpowiedzialność, by możliwe stało się szerokie uwspólnienie troski o siebie nawzajem. Śledzimy i doceniamy wszelkie dotychczasowe działania władz i instytucji ukierunkowane na wsparcie ludzi pracujących w kulturze. Widzimy jednak potrzebę poszerzenia dialogu o różne środowiska ludzi kultury. Apelujemy więc o nawiązanie rozmów i współpracę pomiędzy Wydziałem Kultury w Urzędzie Miasta Poznania, Komisją Kultury w Radzie Miasta Poznania, Departamentem Kultury w Urzędzie Marszałkowskim i Komisją Kultury w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Apelujemy o stworzenie wspólnego sztabu antykryzysowego dla wielkopolskiej kultury i sztuki, a także o wprowadzenie do niego osób reprezentujących perspektywę artystek i artystów indywidualnych.

W poczuciu odpowiedzialności i troski dołączamy nasze rekomendacje dotyczące działań antykryzysowych, ukierunkowanych na umożliwienie przetrwania i rozwoju ludziom, którzy współtworzyli i współtworzą wizerunek i tożsamość Poznania i Wielkopolski. Dziś stają oni wobec groźby konieczności zmiany zawodu lub bezrobocia i biedy, nie dlatego, że nie chcą pracować - lecz dlatego, że pracować nie mogą.

Postulat 1. Kultura relacji

Zapowiadane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania badanie środowiska kultury, przeprowadzane we współpracy z Centrum Kultury Zamek, uwzględniające potrzeby osób ją tworzących oraz odbiorczyń i odbiorców, to szansa nie tylko na diagnozę problemów i oczekiwań, ale również okazja na rzetelne zdefiniowanie lokalnego potencjału twórczego, który nie zamyka się wyłącznie w instytucjach. Postulujemy zatem PRECYZYJNE ZMAPOWANIE KULTURY LOKALNEJ, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych twórczyń i twórców w skali całej Wielkopolski. Potrzebna jest świadomość, ile osób do tego środowiska przynależy i jak bardzo jest ono zróżnicowane. Efektem takiego zmapowania (spisu), mogłaby być oficjalna, wspierana przez samorząd platforma internetowa, zbierająca informacje o artystach (np. biogram, osiągnięcia, przykłady prac, dane kontaktowe), ułatwiająca również potencjalnym pracodawcom lokalnym odnalezienie właściwej osoby.

Postulujemy również, aby w powiązaniu z powyższym usystematyzowaniem informacji Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski wydelegowały odpowiednie osoby lub stworzyły nowe komórki dedykowane POMOCY W KONTAKTACH POMIĘDZY INDYWIDUALNYMI ARTYSTKAMI I ARTYSTAMI A INSTYTUCJAMI KULTURY ze szczególnym uwzględnieniem domów i centrów kultury w miastach i miejscowościach oddalonych od Poznania. Kreatywność twórczyń/ów może stanowić bezcenną pomoc w przetrwaniu małych instytucji kultury - przy programowaniu wydarzeń, pracy ze społecznością lokalną, prowadzeniu warsztatów, spotkań, inicjatyw eventowych. Jednak pozostawianie indywidualnych osób oraz niewielkich instytucji samych sobie z koniecznością poszukiwania potencjalnych partnerów grozi utratą sił, czasu i motywacji. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie kontaktowe i merytoryczne tak, by urzędy wzięły na siebie rolę inicjatorów lub kuratorów takich kontaktów.

Postulat 2. Kultura wspólnoty

Wedle różnych prognoz lokalne instytucje kultury w najbliższej perspektywie będą musiały adresować swoją ofertę niemal wyłącznie do mieszkanek i mieszkańców okolicy, a nie np. do turystek i turystów. To lokalsi będą ratować ekonomię teatrów, kin i muzeów. Warto, by lokalna wspólnota wybrzmiała również w kontekście angażowania i zatrudniania lokalnych artystów. Dlatego postulujemy szerokie, SYSTEMOWE WSPARCIE ZATRUDNIANIA LOKALNYCH TWÓRCZYŃ/ÓW, Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI FINANSOWYCH. Oszczędności związane z kosztami podróży i noclegów będą bezdyskusyjne, a Urząd Miasta lub Urząd Marszałkowski mogłyby zainicjować dopłaty do honorariów lub pokrycie składki ZUS w wypadku zatrudnienia przez instytucję, organizację czy firmę osób z Poznania i Wielkopolski. Postulujemy przyjęcie zasady, że pewien procent dotacji instytucji kultury musi zostać przeznaczony na współpracę z lokalnym środowiskiem artystycznym. Zaznaczamy jednak, że w żadnym wypadku nie powinno to oznaczać zerwania umów i ustaleń podjętych wcześniej wobec osób spoza Wielkopolski.

Proponujemy również rozważenie powstania WIELKOPOLSKIEJ KARTY ARTYSTY, która mogłaby działać podobnie np. do Karty Dużej Rodziny. Przede wszystkim oferowałaby zniżki dotyczące komunikacji miejskiej i regionalnej, umożliwiając tym samym artyst(k)om mobilność we współpracy z domami kultury w oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodkach. Na zasadach dobrowolności inne podmioty mogłyby w ramach takiej Karty również oferować choćby drobne zniżki.

Postulat 3. Kultura odpowiedzialności

W wielu przypadkach potrzebne jest po prostu bezpośrednie wsparcie finansowe. Bardzo nas cieszy publiczna deklaracja Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka, dotycząca powstrzymania się od cięć wydatków budżetowych przeznaczonych na kulturę. Z uznaniem odnosimy się również do ujętego w poznańskim pakiecie antykryzysowym nowego programu stypendiów twórczych, znoszącego ograniczenia wiekowe. Zwracamy jednak uwagę, że poza stypendiami na realizację projektu, potrzebne są również STYPENDIA LUB REZYDENCJE ROZWOJOWE, które nie będą motywowały dalszej nadprodukcji, lecz zostaną przeznaczone na kształcenie (choćby w zakresie skutecznych i angażujących działań online), rozwój oraz pracę koncepcyjną, zakładającą np. development projektów, których efekt będziemy mogli zobaczyć dopiero po zakończeniu pandemii. Jednocześnie chcemy zauważyć, że w dziedzinach sztuk zespołowych istnieje potrzeba WSPARCIA NIEFORMALNYCH GRUP ARTYSTYCZNYCH, co pozwoliłoby przede wszystkim zagospodarować potencjał artystyczny osób, które mogą tworzyć tylko w kolektywach, a nie są powiązane w żaden sposób z instytucjami czy organizacjami pozarządowymi.

Zwracamy się z prośbą zarówno do Urzędu Miasta Poznania, Rady Miasta Poznania, jak i do Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Wojewódzkiego o rozważenie wskazanych tu form wsparcia. Zwracamy się z prośbą do instytucji kultury o to, by lokalne twórczynie i twórców traktowały jak swoje współpracownice i współpracowników, widziały w nich potencjał i inwestycję, i podejmowały działania ich wspierające. Chętnie podejmiemy rozmowy i współpracę przy realizacji systemowych rozwiązań mogących pomóc ludziom kultury.

Podpisały i podpisali:

1. Adamczyk Maciej, aktor, reżyser, dramaturg

2. Andrzejewski Roman, aktor, twórca teatralny

3. Bandura Bartosz, tancerz

4. Bąk Anna

5. Bąk-Ziółkowska Maria

6. Biegowski Bogusław

7. Binczewski Wojciech, tancerz

8. Bone Ewa, artystka

9. Borowski Adam, aktor Teatru Ósmego Dnia

10. Bożek Kacper, tancerz Polskiego Teatru Tańca

11. Brendel Andrea, tancerka

12. Brendel Hanna

13. Bromboszcz Roman, artysta

14. Brzozowski Adam, kompozytor

15. Chmaj Jacek, scenograf Teatru Ósmego Dnia

16. Chmielarz Halina

17. Choroszy Antonina, aktorka

18. Cicheński Krzysztof, twórca teatralny i operowy

19. Ciemnoczołowski Grzegorz, aktor, twórca teatralny

20. Cienciała Agnieszka

21. Cynkutis Anna

22. Czech Adam, songwriter

23. Czech Jerzy, tłumacz, poeta

24. Dadej Sławomir, twórca teatralny

25. Dąbrowski Arnold, muzyk, kompozytor

26. Dobierska Agata, fotograf

27. Domżalska Jagna, historyczka sztuki, kuratorka

28. Dys Krzysztof

29. Fetler Michał, muzyk, kompozytor

30. Forecki Mariusz

31. Frycz Maciej

32. Gerlach Aleksandra

33. Gierach Agnieszka

34. Głowacka Paula Maria, aktorka, pedagog teatralny

35. Głowiński Marcin, aktor, animator, audiodeskryptor

36. Godlewski Stanisław

37. Goszczyńska Weronika

38. Grdeń Tomek, wokalista, muzyk

39. Grenda Janusz, aktor

40. Grochowska Paulina, tancerka, animatorka kultury

41. Hajkowicz Kajetan

42. Halak Daria, fotograf

43. Halicki Marcin

44. Hałka Julia, tancerka Polskiego Teatru Tańca

45. Hładki Cezary

46. Janiszewski Tadeusz, aktor Teatru Ósmego Dnia

47. Jerzak Rafał, reżyser, operator

48. Joniec Michał, muzyk, działacz kulturalny

49. Juchacz Ola

50. Kaczmarek Ewa, aktorka, twórca teatralny

51. Kamińska Anna, fotografka

52. Kamińska Katarzyna, animatorka kultury

53. Kapral Kuba, twórca teatralny

54. Kęszycki Marcin, aktor Teatru Ósmego Dnia

55. Khatib Żamila, tancerka, animatorka kultury

56. Kiersnowska-Sekulak Maria, wokalistka

57. Kijak Ula, reżyserka, pedagożka

58. Klebba Katarzyna, muzyk, skrzypaczka, kompozytorka

59. Knieć Paulina, tancerka, animatorka kultury

60. Kochnowicz-Kann Anna, pisarka

61. Kocięba Zbigniew, tancerz Polskiego Teatru Tańca

62. Kokosza Aniela, tancerka, pedagożka

63. Kolka Iza, scenograf

64. Kopyt Szczepan, poeta, muzyk

65. Kornatowski Michał, fotograf

66. Kos Arkadiusz, aktor, pedagog, animator

67. Kosek Julia, scenografka

68. Kosmowska Iryna Prakharenka, tancerka, pedagog

69. Kowalonek Michał, muzyk

70. Kowalski Piotr, muzyk

71. Kozubal Ewa, artystka

72. Kożuchowski Hubert, aktor, społecznik

73. Krenz Anna, artystka, architektka

74. Krzyśko Grzegorz, muzyk

75. Kulm Jacek

76. Kupka Dominik, tancerz Polskiego Teatru Tańca

77. Kwaśniewski Marceli, kulturoznawca, dziennikarz, mediator

78. Langner Anna, aktorka, producentka, prawnik

79. Leś Sebastian, tancerz

80. Lipczyńska Irena

81. Lipka-Czajkowska Krystyna, rzeźbiarka, animatorka, edukatorka

82. Lorenc Kuba

83. Łukaszewska Edyta

84. Machaj Justyna

85. Madej Marta Maria, scenografka, inżynierka papieru

86. Makarenko Alisa, tancerka, choreografka

87. Malicki Paweł, tancerz Polskiego Teatru Tańca

88. Małas Ewa

89. Mantas Idalia, kostiumograf

90. Marcinkowska Magdalena, tancerka

91. Mazik Emilia

92. Michnikowska Paulina

93. Mikulski Marcin

94. Milecka Justyna

95. Mleczak Natalia

96. Ogoniak Norbert, aktor, animator

97. Paluch Paweł, muzyk, kompozytor

98. Paluszyńska Justyna, twórczyni teatralna, aktorka

99. Pawełska Karolina, aktorka

100. Peczyńska Małgorzata

101. Piątyszek Marcin, prezes Fundacji Art-on

102. Piekarski Jarosław

103. Pietrowicz Filip, aktor, ekonomista

104. Piguła Ewelina, artystka

105. Podworny Mikołaj, aktor

106. Postaremczak Filip

107. Prasnowski Przemysław

108. Prądzyńska Barbara, artystka, pedagożka teatru, animatorka kultury

109. Przybyła Michał, tancerz Polskiego Teatru Tańca

110. Radwański Adrian, tancerz Polskiego Teatru Tańca

111. Rej Danuta

112. Romanowski Roman

113. Rosochacka Agata, Prezeska Stowarzyszenia Czas Kultury, Przewodnicząca KDO przy

Wydziale Kultury UMP

114. Rozmianiec Anna

115. Rozmianiec Tomasz

116. Różalska Halszka, aktor, animator kultury, współtwórca spektakli społecznych

117. Rybarczyk Kinga, aktorka, animatorka

118. Rzetelska Katarzyna, tancerka Polskiego Teatru Tańca

119. Rzetelski Adrian, tancerz, choreograf

120. Sahraoui Hacen, aktor

121. Sekulak Rafał, wokalista, kompozytor, pedagog

122. Siedlecki Wojciech, aktor

123. Siejkowski Jarosław, twórca teatralny

124. Ska Aleksandra, artystka, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie

125. Skorupska Paulina

126. Skórzyńska Izabela

127. Stachowczyk Martyna, scenografka

128. Stachowczyk Paweł, aktor

129. Strugarek Krzysztof, tancerz

130. Strugarek Michał, tancerz

131. Szałankiewicz Łukasz (ZENIAL)

132. Szatan Sandra, tancerka Polskiego Teatru Tańca

133. Szmyt Julia, reżyserka

134. Szubski Andrzej, aktor

135. Szydłowska Krystyna Lama

136. Szymaniak Paulina

137. Śledzianowski Artur, aktor, animator

138. Śledź Przemysław, muzyk

139. Tarasiuk-Andrzejewska Izabella, aktorka, wokalistka

140. Tetlak Ewa, scenografka

141. Tetlak Piotr, scenograf

142. Thesing Roman Wiesław

143. Tomaszewska Iwetta

144. Tomczak-Boczko Justyna, aktorka

145. Trzynoga Patrycja, tancerka

146. Urban Krzysztof, scenograf, rzeźbiarz

147. Wawrzyńczyk Maria Magdalena, scenografka

148. Wieczorek Jakub, tancerz

149. Wierzbowski Lech, aktor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

150. Winnicka Ola

151. Wińczyk Hubert, artysta dźwiękowy

152. Wińczyk Monika, performerka

153. Witoszek Anna

154. Wolff Łukasz

155. Woźniak Jakub

156. Wódczyński Paweł

157. Wójciak Ewa, aktorka Teatru Ósmego Dnia

158. Wrona Mariola, tancerka, animatorka kultury

159. Wróblewska Maria, tancerka, koordynatorka wydarzeń artystycznych

160. Wycichowska Paulina, tancerka, pedagog

161. Wyrozumska Karolina

162. Zakrzewski Dariusz, aktor

163. Zakrzewski Maciej, aktor, fotograf

164. Zaniewski Mariusz, aktor

165. Zaremba Maćkowska Martyna

166. Ziajski Adam

167. Zimpel Maria

Osoby i instytucje chętne do wsparcia apelu prosimy o kontakt na adres wlk.apel.art@gmail.com, będziemy edytować listę podpisów.