powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. 10 mln zł dla beneficjentów programu Kultura - Interwencje na realizację lokalnych inicjatyw

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura - Interwencje, finansowanego ze środków MKiDN. 10 mln zł trafi w najbliższych miesiącach do 277 beneficjentów w całym kraju na wsparcie lokalnych inicjatyw w obszarze kultury - podało w piątek NCK.

Na stronie NCK napisano, że w tym roku do programu zgłoszono 1622 wnioski na łączną kwotę 85,4 mln zł.

"Po dokonaniu oceny merytorycznej programu Kultura - Interwencje wyłoniono 277 zwycięskich projektów, które otrzymały minimum 79 pkt. Zadania w ramach programu będą realizowane do 30 października 2020 roku" - przekazano.

Przypomniano, że "celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura - Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym".

W ramach programu dofinansowanie uzyskały różne rodzaje projektów: organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze - 9 projektów; organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym - 33 projekty, organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne - 235 projektów.

Do programu mogły aplikować: samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych); organizacje pozarządowe; koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa); kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Narodowe Centrum Kultury wprowadziło ułatwienie w rozliczaniu programu polegające na możliwości przejścia na system elektroniczny. "Na etapie rozliczania zadań za rok 2020 beneficjenci mogą przesłać raporty drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym wraz z zestawem dokumentów księgowych w formie elektronicznej" - wskazało NCK.

Łączny budżet dziewięciu programów dotacyjnych zarządzanych przez Narodowe Centrum Kultury (własnych i ministerialnych) w 2020 r. to ponad 120 mln zł. Środki te wspierają działalność m. in. samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kultury.