powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Gdańsk. Festiwal Szekspirowski i Konkurs o Złotego Yoricka odwołane

Decyzją organizatorów - Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Fundacji Theatrum Gedanense - tegoroczny 24. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku (zaplanowany w dniach 31 lipca - 9 sierpnia) zostaje przełożony i odbędzie się w późniejszym terminie. Odwołany też zostaje 27. Konkurs o Złotego Yoricka.

Panująca w kraju i na świecie sytuacja związana z pandemią COVID - 19 nie daje nam możliwości przeprowadzenia Festiwalu w zakładanym do tej pory terminie. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa zarówno widzów jak i artystów, na bieżąco analizujemy sytuację oraz śledzimy wszystkie komunikaty.

Mamy nadzieję, że Festiwal uda nam się zrealizować w drugiej połowie listopada 2020 roku. Informację o dokładnym terminie wydarzenia przekażemy Państwu w najszybszym możliwym terminie.

***

KOMUNIKAT

w sprawie przedłużenia terminu naboru w Konkursie SzekspirOFF 2020

W związku z koniecznością przesunięcia terminu 24. edycji Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, organizatorzy postanowili przedłużyć termin naboru w Konkursie SzekspirOFF na prezentacje wydarzeń artystycznych do dnia 30 lipca 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega także Regulamin Konkursu SzekspirOFF. Biorąc pod uwagę trudności, jakie w czasie pandemii towarzyszą twórcom niezależnym (brak możliwości przeprowadzania prób i realizacji wydarzeń) organizatorzy nie będą wymagali, by zgłaszane propozycje były projektami ukończonymi, a zapis video będzie załącznikiem jedynie opcjonalnym, a nie obowiązkowym. W przypadku, gdy wydarzenie nie będzie miało premiery przed ostatecznym terminem naboru, należy dokładnie opisać jego koncepcję realizacyjną, oraz zamieścić informację, na jakim etapie jest obecnie praca nad projektem.

***

Odwołanie 27. Konkursu o Złotego Yoricka

W imieniu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Fundacji Theatrum Gedanense informujemy, że zmuszeni jesteśmy odwołać tegoroczną 27. edycję Konkursu na Najlepszą Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira oraz dzieł inspirowanych dramatami Williama Szekspira w sezonie artystycznym 2019/2020. Decyzja ta spowodowana jest szczególnymi okolicznościami utrudniającymi teatrom normalne funkcjonowanie, związanymi z pandemią COVID - 19, a co za tym idzie, niemożliwością doprowadzenia do premier spektakli w zakładanych pierwotnie terminach.

Równocześnie informujemy, że wszystkie dotychczasowe zgłoszenia teatrów do Konkursu będą brane pod uwagę w przyszłej edycji Konkursu w sezonie 2020/2021.

Do udziału w przyszłorocznej edycji Konkursu zostaną dopuszczone również te teatry, których spektakle oparte o dzieła Szekspira lub nimi inspirowane będą miały swoje premiery po dacie publikacji niniejszego komunikatu.

Joanna Śnieżko-Misterek

Koordynator Festiwalu