powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraj. Rady Kultury apelują o pomoc

O dostosowanie przepisów tarczy antykryzysowej do specyfiki działania instytucji kultury apelują przedstawiciele Rad Kultury z całego kraju w liście skierowanym w czwartek do ministrów kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwoju.

Autorzy listów do wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego oraz wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz przypominają, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 uderzyła najmocniej właśnie w sektor kultury - muzea, galerie, sale koncertowe, opery, teatry, kina i domy kultury zostały zamknięte jako pierwsze, i najprawdopodobniej jako ostatnie zostaną otwarte. Ogromna liczba wydarzeń kulturalnych została już odwołana lub przeniesiona, a kolejne spotka ten sam los w najbliższych tygodniach i miesiącach.

"Działania w ramach tarczy antykryzysowej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, tarczy finansowej realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju oraz programy proponowane przez MKiDN są w sposób oczywisty niewystarczające wobec skali spodziewanego kryzysu w tym sektorze, a także w dużym stopniu nie uwzględniają jego specyfiki" - podkreślają autorzy listu.

Zwracają się oni z apelem do ministra kultury o "podjęcie niezwłocznych i intensywnych działań MKiDN na rzecz jak najszerszego włączenia sektora kultury w założenia tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej, w których ów sektor pozostaje w tej chwili na pozycji całkowicie marginalnej, bez właściwego zespołu kryzysowego, a także na rzecz rozszerzenia katalogu instytucji uprawnionych do pomocy w ramach programów rządowych" - podkreślają.

Apelują także o "równe traktowanie instytucji rządowych i samorządowych w rozdziale środków". Działalność państwowych i samorządowych instytucji kultury wynika z tej samej misji i zadań podzielonych pomiędzy różnych organizatorów, a środki na ich działalność pochodzą z podatków. Nie należy zatem tych instytucji traktować niesymetrycznie w rozdzielaniu pomocy. Instytucje samorządowe, podobnie jak państwowe, zostały objęte odgórnymi restrykcjami i utracą wszelkie wpływy finansowe w tym okresie - podkreślają autorzy listu.

Przedstawiciele Rad Kultury apelują także o zaangażowanie się resortu kultury w tworzenie systemów wsparcia dla artystów niezależnych, w tym systemu stypendiów twórczych, a przede wszystkim - o niezwłoczne wprowadzenie "Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego", nad którą pracowała grupa ekspertów środowiskowych w ramach Ogólnopolskich Konferencji Kultury.

W liście do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz apelują natomiast o doprowadzenie do zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która uwzględni specyfikę instytucji kultury w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z tarczy antykryzysowej wszystkim instytucjom kultury bez względu na to, jaki podmiot jest dla nich organizatorem.

List podpisany został przez Rady Kultury polskich miast m.in. Gdańska, Lublina, Suwałk, Tarnowa, Wielkopolska Rada Kultury oraz Społeczna Rada Kultury w Warszawie.