powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Kraj. Jak ma wyglądać rekrutacja na uczelnie artystyczne w czasie epidemii koronawirusa

Egzaminy we wrześniu, przesyłanie prac przez internet albo nagranie wideo. Uczelnie artystyczne w czasie epidemii koronawirusa szukają sposobów, jak przeprowadzić nabór na kierunki z egzaminami wstępnymi.

W Akademii Teatralnej w Warszawie dziennie przesłuchiwano 250 osób. Najpierw wszyscy kandydaci zbierali się w foyer teatru, studenci dzielili ich na mniejsze grupy i prowadzali do konkretnych sal i komisji. Na aktorstwo rok temu aplikowało tu 1180 kandydatów na 24 miejsca.

Jedni rozciągają się na korytarzu, inni siadają na schodach i powtarzają teksty na egzamin. Największa grupa siedzi pod salą i oczekuje, kiedy zostanie wyczytane ich nazwisko. Tak rok temu wyglądały egzaminy na aktorstwo do Szkoły Filmowej w Łodzi. Aplikowało 792 chętnych. Miejsc było 22.

Egzaminy do szkół artystycznych zazwyczaj składają się z kilku etapów, trwają co najmniej dwa tygodnie. W większości kończyły się w pierwszej połowie lipca. W związku z epidemią koronawirusa uczelnie głowią się teraz, jak w tym roku przepytać kandydatów i przeprowadzić rekrutację.

Wrzesień najbardziej prawdopodobny

- Egzaminy w formie online wydają się właściwie niemożliwe do przeprowadzenia, myślimy nad terminami wrześniowymi, ale ostateczna decyzja nie została podjęta. Bezpieczeństwo jest najważniejsze - mówi Katarzyna Skarżanka, prof. Akademii Teatralnej w Warszawie, dziekan kierunku "aktorstwo".

Podobnego zdania jest prof. Mariusz Grzegorzek, rektor Szkoły Filmowej w Łodzi. Zaznacza, że specyfika takich uczelni jak łódzka Filmówka nie sprzyja egzaminom online, zwłaszcza jeśli chodzi o takie kierunki jak aktorstwo, reżyseria czy scenaropisarstwo.

- Możemy otrzymać portfolio, możemy zdalnie przeprowadzić wstępne kwalifikacje na podstawie przesłanych materiałów, ale w pewnym momencie musi dojść do bezpośredniej formy kontaktu komisji z kandydatem - wyjaśnia. Uczelnia, jak tłumaczy rektor, jest jednak w stanie przeprowadzić egzaminy wstępne we wrześniu i wraz z początkiem października tradycyjnie rozpocząć rok akademicki.

Na kierunki takie jak organizacja produkcji filmowej, które nie opierają się głównie na weryfikacji twórczości, niewykluczone, że rekrutacja w całości będzie przeprowadzona online.

- Elektroniczną rejestrację zaczynamy bez zmian, 4 maja - mówi z kolei Anna Wawro z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Według pierwszego harmonogramu termin rejestracji mijał 1 czerwca. Prawdopodobnie zostanie on wydłużony. Wszystko zależy od terminu matur.

Co dalej? - Podczas egzaminów pedagodzy sprawdzają sprawność ruchową kandydatów, postawę, poczucie rytmu - tłumaczy Wawro. Dlatego zdalne egzaminy nie są możliwe. Ale egzaminy w lipcu lub wrześniu już tak. Pewniej mogą się czuć kandydaci na Wydział Reżyserii, tu co roku nabór jest we wrześniu.

Najpierw nagranie wideo

Rejestrację online rozpoczęła również Akademia Muzyczna w Łodzi. Ten etap miał się zakończyć 31 maja, ale uczelnia zastrzegła, że w związku ze stanem epidemicznym terminy te mogą się zmienić. Jedno jest pewne - z egzaminów wstępnych na studia Akademia nie zrezygnuje. - Ale planowane jest uproszczenie procesu rekrutacyjnego i np. zorganizowanie egzaminów w krótszym czasie - wyjaśnia prof. Elżbieta Aleksandrowicz, prorektor ds. nauki i dydaktyki Akademii Muzycznej w Łodzi. Do tej pory zajmowały one dwa tygodnie.

Prof. Aleksandrowicz tłumaczy, że egzaminy mogą odbyć się albo przed maturami pisemnymi, albo zaraz po nich. Uczelnia bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia egzaminów zdalnie, ale tylko na niektórych specjalnościach.

- Jest to możliwe w przypadku specjalności, dla których jako wstępna weryfikacja może posłużyć nagranie wideo, np. na Wydziale Sztuk Scenicznych. Ale chodzi tylko o wstępną weryfikację - podkreśla prof. Aleksandrowicz.

Wiadomo już, że nowe terminy naboru ogłosi Akademia Muzyczna w Katowicach. Wszystko znów zależy od tego, kiedy będzie egzamin dojrzałości.

- Zakładamy możliwość przeprowadzenia sprawdzianów kwalifikacyjnych zdalnie na wszystkich kierunkach - informuje Artur Adamczak, rzecznik Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W wypadku takich kierunków jak fotografia kandydaci najpierw mogliby przesłać swoje prace, potem komisja przeprowadziłaby rozmowę kwalifikacyjną na wybranej platformie internetowej.

Co z takimi kierunkami jak architektura czy malarstwo, na które obowiązują egzaminy z rysunku? Kandydaci mogliby z zachowaniem wszystkich środków ostrożności przychodzić na uczelnię pojedynczo, po zmierzeniu temperatury mogliby rozpocząć egzamin. Tylko wtedy procedury potrwałyby znacznie dłużej. Wiele więc zależy od liczby kandydatów.

- Cały czas czekamy na to, co powie nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego - tłumaczy Adamczak. Przesyłanie prac i rozmowy online bierze pod uwagę też Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.