powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nowa dyrektorka Instytutu Muzyki i Tańca

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał Katarzynę Meissner na stanowisko dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca. Kadencja nowej dyrektor, która dziś odebrała nominację, upłynie 31 grudnia 2023 r.

Stanowisko zastępcy dyrektora obejmie Aleksandra Dziurosz, która pełniła tę funkcję również podczas kadencji poprzedniego dyrektora, Maxymiliana Bylickiego, a przez ostatnich kilka tygodni pełniła obowiązki dyrektora IMiT-u.

Katarzyna Meissner (na zdjęciu) jest absolwentką kierunku Wiedza o Teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej. Zarządzała sponsoringiem i komunikacją relacyjną w Santander Bank Polska. Jest autorką projektu Santander Orchestra - programu edukacyjnego dla młodych muzyków, który przygotowuje ich do świadomego i odpowiedzialnego kierowania karierą. Od 2010 roku związana z Konkursem Chopinowskim - na początku w strukturach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, następnie Sinfonii Varsovii, a przy edycji 2015 z jej inicjatywy Bank Zachodni WBK został mecenasem Konkursu. W roku 2018 koordynowała prace związane z procesem zmiany marki z Banku Zachodniego WBK na Santander.

Katarzyna Meissner sprawnie łączy światy biznesu i kultury. Silny nacisk kładzie na edukację środowisk artystycznych w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji oraz na działania wspierające stosowanie nowych technologii w kulturze. Te obszary będą głównymi osiami jej działalności na stanowisku dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca.

Aleksandra Dziurosz

Dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, jest tancerką, choreografką, nauczycielką tańca współczesnego, ruchu scenicznego i improwizacji. Jest pomysłodawczynią i dyrektorem Warszawskiego Teatru Tańca, dyrektorem Warsaw Dance Days, Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego oraz kierownik artystyczną Chopin University Dance Company. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Ukończyła z wyróżnieniem Pedagogikę Baletu na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako tancerka, pedagog tańca i choreografka występowała, uczyła i prezentowała swoje prace m.in. Japonii, Hiszpanii, Puerto Rico, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Grecji, Szwajcarii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Danii, Litwie, Ukrainie, Węgrzech, w Czechach i Polsce.

Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca to państwowa instytucja kultury, powołana 1 października 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

Instytut Muzyki i Tańca prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska muzycznego i tanecznego, realizowane w formule konkursowej, zajmuje się także prowadzeniem programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja zarządzająca.

Instytut Muzyki i Tańca zajmuje się także analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, stanowi zaplecze eksperckie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki, koordynuje działalność instytucji kultury, a także uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają działania na rzecz rozwoju profesjonalnego środowiska muzycznego i tanecznego w Polsce, takie jak organizacja Konwencji Muzyki Polskiej i Kongresu Tańca, otwierających szerokie pole wymiany doświadczeń i pogłębionej autorefleksji obu środowisk, organizacja konferencji tematycznych, warsztatów i szkoleń adresowanych do profesjonalistów w dziedzinie tańca i muzyki, opracowywanie dostępnych publicznie specjalistycznych raportów i ekspertyz oraz prowadzenie systemowego programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy.

Instytut Muzyki i Tańca jest także głównym organizatorem wydarzeń stanowiących ważne punkty na mapie kulturalnej kraju, takich jak organizowana co dwa lata Polska Platforma Tańca czy przyznawana corocznie nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej, a także organizowane naprzemiennie konkursy Młody Muzyk Roku i Młody Tancerz Roku. Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest także współorganizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej".

Działania IMiT w latach 2018-2019

W latach 2018-2019 Instytut Muzyki i Tańca zrealizował ponad 80 projektów krajowych i międzynarodowych. Do najważniejszych z nich należą:

pilotaż programu powszechnej edukacji muzycznej w szkołach ogólnokształcących "Grajmy w szkole" przygotowany we współpracy z Polską Radą Muzyczną oraz Narodowym Forum Muzyki;

zorganizowanie Polskiej Sieci Tańca - pierwszej sformalizowanej sieci współpracy między instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój tańca współczesnego w Polsce, którą od 2019 roku zajmuje się Instytut Muzyki i Tańca;

powołanie i organizacja Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, którego celem jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia twórczości wielu wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX wieku;

podjęcie roli instytucji zarządzającej Programami Ministra - Muzyka, Zmówienia kompozytorskie, Muzyczny ślad, Moniuszko 2019 - Promesa.

Realizacja projektów była możliwa dzięki zbudowaniu przez dyrektora Maxymiliana Bylickiego kompetentnego zespołu zdolnego do realizacji misji i celów strategicznych Instytutu. Dyrektor opracował również strategię działań dla muzyki i tańca na lata 2018-2022 i mapę celów strategicznych oraz doprowadził do nawiązania ścisłej współpracy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi w celu optymalizacji działań na rzecz upowszechniania muzyki polskiej. Dzięki podjętym działaniom w ciągu ostatnich dwóch lat Instytut stał się zapleczem eksperckim dla MKiDN i środowiska w zakresie muzyki i tańca.