powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Lublin. Konkurs na dyrektora Teatru Andersena odwołany

Z powodu epidemii koronawirusa prezydent Lublina podjął 3 kwietnia decyzję o odwołaniu konkursu na dyrektora naczelnego i artystycznego.

W związku z obowiązującym stanem epidemii w kraju oraz niemożliwym do przewidzenia dalszym rozwojem sytuacji, Prezydent Miasta Lublin, zgodnie z pkt X ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego instytucji kultury pn . Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 101/2/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego instytucji kultury pn . Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, podjął decyzję o odwołaniu konkursu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.