powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Nowy cykl w Biennale Warszawa

Tekstem Jana J. Zygmuntowskiego Biennale Warszawa inauguruje cykl "COVID-19. Jaki świat po pandemii?". Celem projektu jest stworzenie alternatyw politycznych, ekonomicznych czy ekologicznych, które w czasie kryzysu stają się możliwe do uchwycenia.

Pandemia koronawirusa uwypukla tematy, które stoją u podstaw programu Biennale Warszawa - tematy pozwalające zrozumieć współczesne mechanizmy destabilizujące systemy, powodujące negatywne zjawiska, konflikty, czy wręcz kryzysy o charakterze globalnych zagrożeń. Wychodząc z założenia, że możliwość wprowadzenia zmiany w dużym stopniu zależy od właściwego rozpoznania problemów, wypełnienia programów treścią i konsekwencji w ich wdrażaniu, Biennale rusza z cyklem "COVID-19. Jaki świat po pandemii?". Zaproszeni i zaproszone do współpracy autorzy i autorki zarówno opiszą stan obecny, jak i przedstawią pomysły oraz idee, mogące rozpocząć konieczną zmianę.

Teksty udostępniane będą nieodpłatnie na stronie internetowej Biennale Warszawa w postaci dziennika sieciowego. Cykl otwiera Jan J. Zygmuntowski, obecnym już tam tekstem "Dekada regeneracji. Jak pokonaliśmy koronawirusa i kryzys kapitalizmu". Wkrótce ukaże się artykuł Agaty i Zuzanny Dziuban "Warunkowanie wsparcia. Nekropolityka i solidarność w dobie kryzysu". Planowana jest współpraca m.in. z Janem Sową, Łukaszem Mollem czy Jonasem Staalem. Wypracowane idee będą przenoszone na praktykę artystyczną i aktywistyczną Biennale Warszawa.

Autorzy i autorki:

Jan J. Zygmuntowski - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes zarządu think-tanku Fundacja Instrat i stały współpracownik kilku innych organizacji pozarządowych. Naukowo zainteresowany problematyką rozwojową, systemami gospodarczymi, ekonomią innowacji oraz polityką publiczną.

Agata Dziuban - socjolożka i outreachworkerka. Adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowana w realizację projektów badawczych poświęconych mobilizacji ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie, sytuacji migrantek w sektorze usług seksualnych w Polsce i kształtowaniu polityk w zakresie HIV. Współkuratorka wystawy "HIVstorie: Żywe polityki", którą w marcu br. można było oglądać w Biennale Warszawa.

Zuzanna Dziuban - Kulturownawczyni, badaczka w Instytucie Kulturoznawstwa i Historii Teatru Austriackiej Akademii Nauk. Zajmuje się relacjami pomiędzy przemocą polityczną, pamięcią i przestrzenią, oraz po-Holokaustową polityką martwych ciał. Aktywistka "Cioci Basi" - grupy pomagającej osobom w niechcianej ciąży w dostępie do legalnej aborcji w Niemczech.

Jan Sowa - materialistyczno-dialektyczny teoretyk i badacz społecznym. Doktor socjologii, habilitował się z kulturoznawstwa, koncentruje się na badaniach nad nowoczesnością. Autor i redaktor kilkunastu książek, m.in. "Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą" oraz "Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu" (wspólnie z Krzysztofem Wolańskim). Jest profesorem w Katedrze Teorii Kultury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Łukasz Moll - filozof, socjolog i publicysta. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach obronił doktorat poświęcony granicom europejskiego uniwersalizmu w perspektywie poststrukturalistycznej filozofii politycznej. Obecnie pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i kieruje projektem badawczym w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Jest także redaktorem czasopisma naukowego "Praktyka Teoretyczna". Od kilku lat prowadzi badania nad dobrami wspólnymi.

Jonas Staal - artystą wizualnym, którego twórczość zajmuje się relacjami między sztuką, propagandą i demokracją. Jest założycielem organizacji artystyczno-politycznej "New World Summit" oraz kampanii "New Unions". Wspólnie z BAK, basis voor actuele kunst w Utrechcie, jest współzałożycielem "New World Academy", z Florianem Malzacherem kieruje utopijnym obozem szkoleniowym "Training for the Future", a z Laure Prouvost jest administratorem "Obscure Union". Jego projekty były szeroko eksponowane w takich miejscach jak Stedelijk Museum w Amsterdamie i Moderna Museet w Sztokholmie, a także na 7. Biennale w Berlinie, 31. Biennale w So Paulo, Triennale Architektury w Oslo i Biennale Warszawa. Staal ukończył badania nad sztuką propagandową w ramach programu PhDArts Uniwersytetu w Lejdzie, Holandia.

O kolejnych publikacjach oraz autorach i autorkach dołączających do projektu będziemy informować na stronie internetowej Biennale Warszawa.