powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Radom. Konkurs dla młodych reżyserów teatralnych

Teatr Powszechny zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu dla młodych reżyserów na koncepcję wystawienia adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza.

Pokłosiem pierwszej edycji konkursu był spektakl "Ferdydurke" w reż. Aliny Moś - Kerger. Przedstawienie zostało dostrzeżone i docenione przez krytyków teatralnych w całej Polsce. Zostało uhonorowane aktorską nagrodą zespołową na XIII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim oraz nagrodą za reżyserię na 44. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych / "Klasyka Żywa". Spektakl cały czas jest w repertuarze Teatru Powszechnego w Radomiu i jest regularnie wystawiany.

Celem konkursu jest wspieranie promocji młodych reżyserów teatralnych, popularyzowanie twórczości i pogłębianie analizy utworów Witolda Gombrowicza oraz kontynuacja i wzbogacanie dorobku Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia, czekają nagrody!!!

Organizatorem konkursu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - organizator Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.teatr.radom.pl