powiększwersja do drukupoleć znajomemu

Warszawa. Ostatnia szansa na zgłoszenie do Konkursu Wydawniczego

Do 31 marca Instytut Teatralny czeka na zgłoszenia projektów naukowych poświęconych sztuce scenicznej w ramach czwartej edycji Konkursu Wydawniczego. Konkurs został ogłoszony w celu wyłonienia publikacji finansowanych i wydawanych przez IT w ramach serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego.

Istotna jest otwarta formuła Konkursu, umożliwiająca wszystkim autorkom i autorom, którzy są zainteresowani współpracą z Instytutem - niezależnie od ich instytucjonalnych afiliacji czy dorobku - przedstawienie swoich propozycji.

Celem Konkursu Wydawniczego jest wspieranie rozwoju rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performansom poprzez wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii. Instytut Teatralny będzie wspierał szczególnie te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, jakie spełnia on wobec wspólnoty kulturowej. Z zainteresowaniem spotkają się propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, stanowi narzędzie umożliwiające poznanie mechanizmów kształtujących tożsamość i świadomość zbiorową.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2020, rozstrzygnięcie czwartej edycji Konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020 roku. Realizacja projektów rozpoczyna się od maja 2020.

Regulamin i formularz aplikacyjny są dostępne w linkach poniżej.

W pierwszej edycji Konkursu do realizacji wyłoniono dwa projekty: Doroty Sajewskiej "Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny" i Łucji Iwanczewskiej "Polski teatr intelektualnej wspólnoty". Zwycięzcą drugiej edycji Konkursu był projekt Marcina Kościelniaka "Egoiści. Kultura Zrzuty i trzecia droga w kulturze polskiej lat 80". W trzeciej edycji Konkursu laureatem został Zbigniew Majchrowski z projektem "Dziady. Transformacje. Wokół najnowszych inscenizacji dramatu".