Śląskie. Pierwsze wiosenne festiwale odwołane

W związku z epidemią choroby wywoływanej przez koronawirusa pierwsze duże wiosenne festiwale w regionie przesuwane są na późniejsze terminy lub odwoływane.

«Jak zwykle w majówkę - między 1 a 6 maja - w Cieszynie miało się odbyć 22. Kino na Granicy. Ale się nie odbędzie. Jeden z największych festiwali filmowych w regionie, promujący kinematografię z trzech krajów - Polski, Czech i Słowacji - zostanie zorganizowany później - w sierpniu.

"Nie bez znaczenia jest także fakt, że imprezę przygotowuje nasz polsko-czeski zespół, którego kontakty są teraz niemożliwe ze względu na zamknięcie granicy. Z tych powodów, pragnąc, aby wszyscy uczestnicy Przeglądu mogli cieszyć się uczestnictwem w nim w spokojnej, bezpiecznej atmosferze, zdecydowaliśmy się przełożyć termin imprezy z początku maja na daty 21- 26 sierpnia" - brzmi komunikat organizatorów festiwalu.

Jesteśmy cały czas w kontakcie z zespołami

Kolejny z dużych wiosennych festiwali - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej - został przełożony na jesień. Między 26 a 30 maja miała się odbyć jego 29. edycja. W programie miały znaleźć się spektakle z Polski i m.in. Francji, Włoch, Hiszpanii, Danii, Wielkiej Brytanii czy Belgii. - Tak wiele udało nam się już zrobić. Uzyskaliśmy dofinansowanie MKiDN oraz Bielska-Białej. Ogłosiliśmy listę zaproszonych teatrów i spektakli. Mamy wybrany plakat, jak również logo - znak identyfikacyjny festiwalu. Domykamy również listę imprez towarzyszących - mówi Jacek Popławski, dyrektor Teatru Lalek Banialuka i festiwalu.

Organizatorzy wierzą, że wysiłek włożony w organizację festiwalu nie pójdzie na marne i że dane im będzie zrealizować go w innym terminie. - Uznaliśmy, że terminem na tyle odległym, by dać szansę powodzenia, jest okres pomiędzy 25 września a 3 października. Jesteśmy cały czas w kontakcie z zespołami, które też są w trudnej sytuacji i nie wszystkie mogą ostatecznie potwierdzić swą obecność. Jak tylko będzie to możliwe, poinformujemy o skali i długości naszego festiwalu - dodaje Popławski.

Sacrum in Musica i Jazz Art Festival odwołane

Wcześniej - między 20 a 23 kwietnia - także w Bielsku-Białej miał się odbyć 21. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Sacrum in Musica". Jednak wydarzenie to - o ekumenicznym charakterze, odbywające się w świątyniach katolickich oraz protestanckich - zostało odwołane.

Prawdopodobnie nie odbędzie się Katowice Jazz Art Festival, którego organizatorem jest instytucja Katowice Miasto Ogrodów w Katowicach. Jego 10. edycja była zaplanowana między 25 a 30 kwietnia. - Pilnie śledzimy sytuację i szukamy rozwiązań. Niektórzy artyści, których planowaliśmy zaprosić, już ogłosili, że odkładają lub odwołują trasy koncertowe - z obawy przed wirusem albo z powodu braku pewności połączeń lotniczych. Ze względu na postępy epidemii oceniamy szanse zorganizowania Katowice Jazz Art Festivalu w założonym terminie na niewielkie. Dlatego pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą nam godnie uczcić dzień 30 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Jazzu UNESCO. Oczywiście w grę wchodzą tylko transmisje online. Jeśli ten scenariusz się ziści, a decyzje podejmiemy niedługo, mamy nadzieję, że będziemy mogli zaprosić choć część z zaplanowanych artystów w drugiej połowie roku - informuje Łukasz Kałębasiak z Miasta Ogrodów.

Jeśli jesienią będzie można chodzić do teatru - festiwal się odbędzie

W maju w Cieszynie odbywał się zwykle Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Bez Granic", jednak tegoroczną, 30. edycję festiwalu - jeszcze przed epidemią - planowano zorganizować jesienią, od 1 do 9 października. - Dlatego na razie nie zmieniamy planowanego terminu imprezy. Ale wszystko może się zdarzyć. Festiwal odbywa się równocześnie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, czyli w dwóch państwach, dzisiaj na nowo rozdzielonych granicą. Ewentualne zmiany naszych planów zależą od rozwoju sytuacji epidemicznej i w Polsce, i w Czechach. I od tempa usuwania kolejnych ograniczeń. Jeśli jesienią będzie można chodzić do teatru w obu państwach, festiwal się odbędzie, nawet gdyby trwały ograniczenia w przekraczaniu granicy państwa - mówi Janusz Legoń, dyrektor artystyczny festiwalu, rzecznik regionalny Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Oddział Regionalny w Cieszynie.

Legoń zwraca uwagę na inne okoliczności, które mogą spowodować, że festiwal zostanie odwołany: - Źródłem problemów mogą być finanse, zwłaszcza od sponsorów. Firmy teraz nie wiedzą, co będzie - podejmowanie decyzji o sponsoringu to ostatnia rzecz, o której myślą. Z polskiej strony mamy na szczęście przyznany grant z MKiDN oraz miasta Cieszyna, nasi czescy partnerzy dysponują m.in. środkami z budżetu kraju morawsko-śląskiego. Mam nadzieję, że podjęte decyzje o przyznaniu grantów nie będą zmieniane pod wpływem wydarzeń, ale i z tym trzeba się niestety liczyć. Tymczasem staramy się być aktywni, również na polu animowania polsko-czesko-słowackich relacji kulturalnych w internecie - komentuje.»

e-teatr.pl - wortal teatru polskiego © Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego